Bijdrage thuishulp wordt terugbetaald

Emmen - De uitspraak van de rechtbank van 23 december betekent dat de gemeente door kan gaan met het bieden van Wmo-schoonmaak-ondersteuning op de huidige manier. Wat verandert is de tariefsbijdrage.

De rechter geeft aan dat een eigen bijdrage wel via het CAK gevraagd kan worden, maar de huidige vorm van een tariefsbijdrage mag niet. Daarom krijgen alle cliënten de betaalde tariefsbijdrage 2013 terug. In januari ontvangen alle cliënten hierover een brief.

'Goede weg ingeslagen'

In reactie op de uitspraak zegt wethouder Jumelet: 'Deze uitspraak onderschrijft dat de gemeente de goede weg is ingeslagen. Het geeft duidelijkheid aan gemeenten op welke wijze voorzieningen ingericht mogen worden. We begrijpen dat sommige mensen het liever anders hadden gezien. Wij zijn er echter van overtuigd dat we op deze wijze de schoonmaakondersteuning overeind houden en goed uitvoeren.'

Tariefsbijdrage 2013

Omdat de tariefsbijdrage in 2013 niet op de juiste wijze is geheven, ontvangt iedereen deze betaling terug. Cliënten die via bijzondere bijstand een tegemoetkoming hebben ontvangen, hoeven niets te doen. Dit wordt binnen de gemeente zelf verrekend.

Tariefsbijdrage 2014

De aanbieders schoonmaakondersteuning zijn gestopt met het vragen van een tariefsbijdrage aan cliënten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een eigen bijdrage te heffen via het CAK. Na het raadsbesluit ontvangen alle cliënten hierover een brief.