VVD-fractie Emmen even abuis

Emmen - De VVD-fractie heeft in haar bijdrage afgelopen maandag het niet zo expliciet genoemd, maar via een persbericht toch naar buiten gebracht dat de site DJP-Emmen.nl niet eens online is en dat het initiatief daarom maar moet stoppen.

Blijkbaar ontbreekt bij de VVD de juiste digitale kennis om dit goed te onderzoeken. DJP-Emmen is wel degelijk online, ook op Twitter en Facebook.

Daarom het voorstel van de CDA-fractie om de collega's van de VVD, 'hoewel deze fractie nog niet geheel tot die doelgroep behoort, een cursus internet bij senioren web aan te bieden om in het vervolg zulke missers te voorkomen', aldus de partij.

CDA-fractielid Theo Gerth: 'Met betrekking tot het digitale Jongeren Platform: deze werkt niet zo als het zou moeten en functioneert op andere plaatsen (o.a. in Groningen) wel goed. Dit ligt niet alleen aan de jongeren maar ook aan het stichtingsbestuur dat gevormd is. Maar om het nu direct weer af te schaffen en weer terug te gaan naar een Jongerenraad die toen ook niet functioneerde, is wel te kort door de bocht. Daarom het voorstel  om DJP nog een kans te geven om hun in 2014  aan te tonen dat ze in een behoefte bij de jongeren voorzien. Is dat in november 2014 niet bewezen, dan de stekker er maar uit. Een jaartje respijt dus.'