CDA: 'Negen ton extra voor marktplein overdreven'

Emmen - In het nieuwe raadsvoorstel over het Emmer marktplein wordt voorgesteld om 9 ton extra uit te trekken. De CDA-fractie heeft daar erg veel moeite mee. 'Wat ons betreft kan er ook wel voor 7,9 miljoen', zegt raadslid Leo Pekelsma.

'Dat is namelijk het oorspronkelijke bedrag waarmee een representatief marktplein kan worden gerealiseerd in plaats van het totaal gevraagde krediet van 8,8 miljoen. Deze 9 ton kan ook besteed worden in het centrum van de dorpen zoals Nieuw Amsterdam of Emmer-Compascuum', meent Pekelsma.

Het raadsvoorstel staat morgenavond tijdens de commissievergadering op de agenda.

Koepel

Betreffende de koepel pleit de fractie voor een meer functioneel gebruik van de koepel. 'Mogelijk zou deze iets verplaatst moeten worden om de koepel meer in de zichtlijnen te plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de richting waar nu Snackpoint is gevestigd.'

De fractie vraagt zich volgens Pekelsma af welke rol de actiegroep Keep de Koepel zou moeten spelen. Volgens haar zou de actiegroep het meer functioneel maken van de koepel moeten bewerkstelligen.