Esdal College en bibliotheek bouwen samen

Emmen - Het Esdal College en Bibliotheek Emmen tekenen op 7 oktober een intentieovereenkomst, waarin de afspraken zijn vastgelegd om gezamenlijk in Klazienaveen te bouwen. Bedoeling is dat met ingang van het schooljaar 2015 de nieuwbouw gereed is.

Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie van het Esdal College, direct achter het huidige pand. Tijdens de bouw blijft de school op de huidige locatie de lessen geven.
De bibliotheek en het Esdal College werken al langere tijd samen: mediathecarissen van de bibliotheek zijn gedetacheerd bij het Esdal College om te werken aan leesbevordering en informatievaardigheden en om de mediatheek te beheren.

Door samen in één gebouw te gaan kan de integratie tussen onderwijs en bibliotheek nog verder gestalte krijgen.
Deze plannen passen in de visie van de bibliotheek om inhoudelijke samenwerking met derden te versterken. Educatie is een belangrijk beleidsspeerpunt van de bibliotheek. Het Esdal  College heeft  positief gereageerd op dit initiatief van de bibliotheek, ook omdat het aansluit bij de wens om zich nog meer dan nu het geval is te verbinden met de omgeving.


Voor de school is het ook een pluspunt dat de bibliotheekcollectie, en (digitale) studiemogelijkheden onder handbereik komen. En zeker ook: de kennis van de bibliotheekmedewerkers.
Bijkomend voordeel is ook dat we van elkaars voorziening gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld bibliotheekevenementen in de aula van de school. Naast de functie voor het onderwijs blijft de bibliotheek ook een ‘gewone’ openbare bibliotheek voor het hele dorp, met alles wat daar bij hoort.

Met eigen ingang en ook geopend op momenten dat de school gesloten is, zoals op zaterdag. Beide partijen vinden dit een prachtige kans voor het onderwijs, de bibliotheek en het dorp Klazienaveen.