Verdubbeling Europese weg E233

Emmen/Meppen - De verdubbeling van de weg tussen Meppen en Cloppenburg tot een volledige autosnelweg heeft een belangrijke mijlpaal bereikt.

Tijdens een bijeenkomst met Nederlandse en Duitse deelnemers heeft de bondsregering het ontwerp van het eerste deeltraject goedgekeurd en voor de hele E233 meteen een hoge prioriteit in het nieuwe verkeersplan toegezegd.

De aanleiding voor de bijeenkomst van afgelopen week in het Duitse Lähden was de afsluiting van de planvorming. Om het proces te versnellen hadden de Landkreisen Emsland en Cloppenburg en de Stedenkring Zwolle-Emsland in 2008 de planvorming van de deelstaat Nedersaksen overgenomen. In 2010, toen bleek dat de verdubbeling van de weg een hoge kostenbatenverhouding van 4,6 heeft, mocht de planvorming worden opgestart.

Begin 2013 is het eerste ontwerp aan de deelstaat en vervolgens aan de bondsregering voorgelegd. Met de goedkeuring ('Gesehenvermerk') kan de inspraakprocedure beginnen. De ontwerptracébesluiten van de overige zes deeltrajecten volgen de komende maanden. Als het meezit worden de plannen in 2015 definitief vastgesteld ( Planfeststellung'), zodat de realisatiefase kan worden opgestart. Als klap op de vuurpijl liet staatssecretaris Ferlemann van het bondsministerie van verkeer weten dat de E233 een verhoogde prioriteit ('vordringlicher Bedarf') in het nieuwe infrastructuurplan ('Bundesverkehrswegeplan') krijgt.

Vanwege het uitzonderlijk hoge aandeel vrachtverkeer rekent Ferlemann op een publiekprivate financieringsconstructie. De verwachte tolopbrengsten van 44 miljoen euro per jaar kunnen hierbij een uitkomst bieden. De realisatiekosten van het eerste deeltraject worden geschat op 123 miljoen euro.

In dit 11 kilometer lange traject van de A31 tot de B70 in Meppen wordt de rivier de Eems drie keer overbrugd. Het hele traject van de A31 tot aan de A1 bij Cloppenburg is 83 kilometer, waarvan een gedeelte bij Cloppenburg al vierstrooks is.

Naast staatssecretaris Ferlemann en verkeersminister Olaf Lies van de deelstaat Nedersaksen waren er een aantal Nederlandse deelnemers aanwezig, waaronder burgemeester Bouwmeester van Coevorden en Bouke Durk Wilms, wethouder van Emmen en tevens vice-voorzitter van de Stedenkring Zwolle-Emsland.

In zijn toespraak wees gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe vooral op het belang van de E233 als internationale kernverbinding en de bijdrage aan het vestigingsklimaat in de regio Emmen-Coevorden. Veel lof hadden minister Lies en staatssecretaris Ferlemann voor de inzet van de Stedenkring Zwolle-Emsland, die met eigen middelen, met ondersteuning van de regionale bedrijvigheid en een bijdrage uit het Europese INTERREG IV-A-programma de planvorming in recordtempo heeft weten door te voeren.

Het project 'PlanInfra E233' wordt uitgevoerd in het kader van INTERREG IV A Deutschland-Nederland, met middelen van het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt begeleidt door het Programmamanagement van de EDR.

Minder ongelukken

Uit onderzoek van de CDA-fractie is gebleken dat verdubbeling van de A37 leidt tot minder ongelukken.

De weg van Zwartemeer naar de A31 in Duitsland is ook reeds verdubbeld en had hetzelfde gunstige effect: minder ongelukken, minder slachtoffers. (Bron: Herry Thole, CDA-fractie Emmen)