PvdA wil plan 'Spelen met water'

Emmen - De Partij van de Arbeid in Emmen wil dat de gemeente Emmen, samen met anderen een plan maakt met als thema ‘spelen met water’. De sociaal-democraten geven hiermee aan dat het verdwijnen van de waterspeelplaatsen niet op hun steun kan rekenen.

'In juni werd duidelijk dat de huidige waterspeelplaatsen op diverse plekken in onze gemeente zijn afgekeurd en dat het voornemen was deze te slopen. Henk Smit heeft namens ons in juni onmiddellijk vragen gesteld aan het college of het geld beschikbaar voor sloop ook ingezet kan worden voor behoud van de waterspeelplaatsen. Het college gaf aan in overleg te gaan met de erkende overlegpartners. Tot onze verbazing echter nam het college toch een formeel besluit tot sloop en dat staat aanstaande donderdag ook op de agenda van de raadscommissie. Iets waar wij ons niet in kunnen vinden', vertelt fractievoorzitter Raymond Wanders.

'We hebben gezien de vele reacties die we ontvingen over de waterspeelplaatsen geconcludeerd dat het zelfs wenselijk is dat spelen met water voor meer kinderen in onze gemeente bereikbaar is. Wij vragen het college dan ook een plan te maken rond dit thema. We zien het nodige rond water bij het nieuwe centrumplein, het zou toch mooi zijn als we dit ook in wijken en dorpen kunnen terugzien', vervolgt Wanders.

Volgens de PvdA kan spelen met water ook een rol spelen als het gaat om milieubewustwording en educatie. Daarom ziet zij ook mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen zoals de waterleidingmaatschappij en de erkende overlegpartners. 'We hopen dat het college de tijd neemt een plan uit te werken.'