DOP: 'Angst over uiten kritiek zorg'

Emmen - De Drentse Ouderen Partij (DOP) heeft, als een vorm van eerste tussenevaluatie, schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over drie aspecten van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning.

Deze voorziening is onderdeel van de Wmo en per 1 januari 2013 ingevoerd. In de nieuwe opzet zijn er meer verantwoordelijkheden bij de zorgaanbieders neergelegd.

In maart 2013 heeft de Rechtbank echter in een uitspraak nog aangegeven dat de gemeente eindverantwoordelijk blijft en ook dat de gemeente de besluiten voor deze voorziening schriftelijk aan de betrokkenen moet doen toekomen.

Fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP: 'Veel mensen die zorg ontvangen durven hun kritiekpunten vaak niet goed te uiten. Ze zijn afhankelijk van de zorg en zijn bang dat de zorg in gevaar komt als ze kritiek leveren. De DOP vindt het daarom belangrijk dat de gemeenteraad de invoering kritisch blijft volgen en daarom stellen we nu dus ook een eerste serie van schriftelijke vragen. Ook moeten we bewaken dat het zo ingewikkeld wordt dat mensen met goede juridische adviseurs het wel voor elkaar krijgen bij de gemeente en mensen die deze niet hebben het niet voor elkaar krijgen. Dat de laatste groep het opgeeft, omdat ze door de bomen het bos niet meer zien.'

De vragen van de DOP gaan onder andere over het aantal verstrekt algemene voorzieningen ten opzichte van het aantal individuele voorzieningen en wat de exacte redenen zijn om individuele voorzieningen te verstrekken. Onduidelijk bestaat er ook over de tariefsbijdrage van 12 euro per 4 weken voor de schoonmaakondersteuning. Worden deze tariefsbijdragen daadwerkelijk allemaal geïnd of wordt het niet al te serieus genomen? Als het laatste het geval is dan is er sprake van ongelijkheid. Ook wil de DOP opheldering of bezwaarschriften wel tijdig worden afgehandeld en of er niet geprobeerd wordt mensen bewust te frustreren en bij de Rechtbank weg te houden.

Schoo: 'Ik krijg steeds meer het idee dat men op het gemeentehuis wel weet dat men met de algemene voorziening en tariefsbijdrage juridisch verkeerd zit, maar dat men er alles aan doet dit probleem bij de Rechtbank weg te houden. En het is en blijft natuurlijk ook absurd dat lagere inkomens nu soms het dubbele betalen dan ze vorig jaar deden en soms het dubbele van het wettelijk maximum betalen. En dat terwijl hogere inkomens soms tientallen euro's minder zijn gaan betalen.'