Landinrichting Odoorn na 27 jaar voltooid

Valthe - Vrijdag werd in Valthe met een feestelijke bijeenkomst de afsluiting van de Landinrichting Odoorn gevierd. Gedeputeerde Munniksma heeft de Landinrichtingcommissie 27 jaar na de start formeel ontbonden.

In die 27 jaar verminderde het aantal kadastrale percelen rond Odoorn van 2276 naar 1465 en kwam er in het gebied ruim 500 hectare nieuwe natuur bij. Totaal kostte de landinrichting 7 miljoen euro. Ter gelegenheid van de afsluiting bood voorzitter Henny van der Veen-Kruit gedeputeerde Munniksma het eerste exemplaar aan van het boek ‘Odoorn – van ruilverkavelen naar landinrichting’.

In 1982 vroeg het Drents Landbouwgenootschap een ruilverkaveling aan voor een gebied van 3500 hectare rondom Odoorn. Redenen voor het verzoek waren de grote afstand tot de landbouwkavels, de slechte ontsluiting en de slechte watertoevoer. In 1986 kwam de ruilverkaveling op het Voorbereidingsschema Landinrichting. Uiteindelijk zou de landinrichting naast Odoorn Valthe, Klijndijk, Exloo, Exloosche Landen, Eeserveld en de Oringerweide omvatten.

De verkaveling voor de landbouw verbeterde. De huiskavels werden vergroot en het aantal veldkavels verkleind. Het aantal kadastrale percelen rond Odoorn verminderde van 2276 naar 1465. Ruim 40% van de grond kreeg tijdens het ruilproces een nieuwe eigenaar. Van de 649 eigenaren waren 399 direct betrokken bij het proces.

Daarnaast is de infrastructuur voor de landbouwkavels verbeterd. Er werden 18 insteekwegen met een totale lengte van 6,5 kilometer aangelegd.

Voor nieuwe natuur kwam 500 hectare voormalige landbouwgrond beschikbaar. Van 2008 tot en met 2012 werd het herverdeelde gebied ingericht. Begin 2013 vonden de laatste werkzaamheden plaats. Staatsbosbeheer kreeg onder andere delen van de gebieden Eeserveld, Molenveld, Odoornerzand, Schaangedennen, Zuiderveld en Grote Hunze toegedeeld en het Drents Landschap gebieden rondom het Achterste Diep en in de Uilenbroeken. Het Achterste Diep kreeg haar natuurlijke meanders terug en de natuurlijke wateraanvoer van de beek werd hersteld door de aanleg van een nieuwe duiker onder de Oude Dijk.

In de Oringerweide en een deel van de Exloosche landen werden de hoofdwatergangen aangepast. Ook is de waterhuishouding verbeterd door de aanleg van zaksloten. Ruim 60 hectare nieuw aan te leggen landschapselementen kon via de landinrichting als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur worden aangelegd.

In totaal kostte de Landinrichting Odoorn 7 miljoen euro. De kosten werden gedekt door de provincie Drenthe, de Gemeente Borger-Odoorn, de waterschappen Hunze & Aa’s en Velt & Vecht, de gezamenlijke eigenaren en subsidies vanuit de Europese Unie.

Ter gelegenheid van de afsluiting van de landinrichting Odoorn geeft de landinrichtingscommissie het boek ‘Odoorn – van ruilverkavelen tot landinrichting’ uit. Het boek is vandaag gepresenteerd. Alle betrokkenen bij het project ontvangen een exemplaar. Het boek geeft een helder beeld van alle aspecten die meespelen in landinrichtingsprojecten van deze omvang.