De nieuwe koning wordt ingehuldigd

Vandaag is de inhuldiging van Prins Willem-Alexander tot Koning. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal de inhuldigingsceremonie plaatsvinden.

De Grondwet schrijft voor dat de inhuldiging moet plaatsvinden in de hoofdstad Amsterdam, tijdens een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer). Bij de inhuldiging zweert of belooft de Koning tijdens de inhuldigingsceremonie trouw aan het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet.

Inhuldigingsceremonie

De huidige inhuldigingsceremonie is voor het eerst uitgevoerd in 1814 bij de inhuldiging van Koning Willem I, toen nog als soeverein vorst. Sindsdien is de Nieuwe Kerk in Amsterdam de locatie voor deze plechtigheid. De ceremonie kreeg haar definitieve vorm bij de inhuldiging van Koning Willem II in 1840. Hoewel de plechtigheid in een kerk plaatsvindt, heeft de huldiging geen godsdienstig karakter. De betekenis ervan is puur staatsrechtelijk. Omdat de Koning in Nederland niet gekroond wordt, is de kroon bij inhuldiging alleen te zien samen met de andere regalia op de credenstafel. De formulering van deze eed of belofte is vastgelegd in de wet beëdiging en inhuldiging van de Koning.

De eed

Prins Willem-Alexander zal in de Nieuwe Kerk de eed of belofte op het Statuut voor het Koninkrijk en de grondwet afleggen.

Regalia

De regalia of rijksinsigniën symboliseren de macht en waardigheid van de koning. Koning Willem II liet deze in 1840 door verschillende edelsmeden vervaardigen.

De kroon symboliseert de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden. De kroon verbeeldt ook de waardigheid van het staatshoofd. Omdat er in Nederland geen kroning, maar een inhuldiging is, draagt de koning(in) de kroon nooit op zijn of haar hoofd.

Naast de kroon bestaan de andere regalia uit:

  • de scepter; het symbool voor het gezag van de koning;
  • het rijkszwaard; symbool voor de macht van de koning;
  • de rijksappel; symbool voor het grondgebied van de koning;
  • de rijksstandaard of -banier met het Nederlandse wapen.

Bij een inhuldiging liggen de regalia op de zogeheten credenstafel. Op de tafel ligt tevens een exemplaar van de Nederlandse Grondwet.