Een overzicht van het programma tijdens de troonswisseling

Prins Willem-Alexander wordt morgen ingehuldigd als koning. Hier een overzicht van het programma tijdens de voorlopig laatste Koninginnedag.

10.00 – 10.30 uur

Abdicatie van de koningin, in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig zijn onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad, de vicepresident van de Raad van State, de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en natuurlijk de leden van Koninklijke familie.  

De koningin houdt een korte toespraak. Aansluitend leest de directeur van het Kabinet de Akte van Abdicatie voor, die de koningin vervolgens bekrachtigt. Tot slot tekenen de getuigen de Akte.

10.30 – 10.50 uur

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix betreden het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. Aansluitend betreden de dochters van Willem-Alexander en Máxima eveneens het balkon.

13.30 uur

Opening Verenigde Vergadering der Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad, de Raad van State en de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

13.50 uur

Vertrek Prinses Beatrix en de overige leden van de Koninklijke familie naar De Nieuwe Kerk. Om twee uur vertrekt de Koning naar De Nieuwe Kerk.

14.00 – 15.30 uur

Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk. De koning zal een toespraak houden en daarna de eedaflegging.

16.30 – 18.00 uur

Receptie voor de genodigden in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

19.30 uur

Het koningslied wordt in aanwezigheid van de Koning en Koningin ten gehore gebracht voorafgaand aan de vaartocht. Dit gebeurt bij het EYE-Film-Museum via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam.

19.45 – 21.00 uur

De Koning en Koningin maken met hun dochters een vaartocht over het IJ. Zij varen vanaf het EYE Film Instituut langs het Oeverpark en de kop van het Java-eiland. Op verschillende locaties langs de vaarroute krijgen zij een feestelijk programma aangeboden, waaronder een mini-sail.

21.00 uur

Afsluitend feest. De minister-president is gastheer namens de Rijksministerraad.