Partijen eisen in motie aanpassing WMO beleid

Emmen - De vijf partijen Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE dienen op 28 maart een motie in, met als doel om het WMO beleid in Emmen aan te passen.

Aanleiding voor de motie is uitspraak van de rechtbank over de uitvoering van de huishoudelijke hulp WMO in Emmen.

De vijf partijen concluderen dat het WMO beleid van de gemeente Emmen juridisch steken laat vallen en eisen aanpassing van dit beleid. De partijen betreuren dat, ondanks de vele waarschuwingen van verschillende politieke partijen, organisaties en vakbond, het zover heeft moeten komen.

Het gevolg van het gekozen beleid is dat mensen die een beroep doen op de WMO in de Emmense samenleving, waaronder chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, de dupe zijn van dit beleid.

De partijen wijzen er op dat de rechter de gemeente Emmen heeft teruggefloten omdat er niet wordt voldaan aan de wettelijke compensatieplicht uit de WMO en dat bovendien uit niets blijkt dat de door de gemeente Emmen bedachte algemene voorziening schoonmaak ondersteuning voldoende rekening houdt met persoonskenmerken, behoeften en capaciteit van de aanvrager.

Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE vinden de opstelling van het college dat het zou gaan om slechts een administratieve fout veel te kort door de bocht en zeker geen juiste weergave van het vonnis van de rechters.

De partijen vinden de reactie van het college op dit moment beslist onvoldoende en nemen daarom het initiatief om een motie in te dienen. Wethouder Jumelet reageerde onlangs door te stellen dat het beleid alleen aangepast dient te worden voor de ruim 50 gevallen die bij de rechter liggen.

De oppositiepartijen denken hier volledig anders over. Volgens hen dient het gehele beleid te worden aangepast en moet de gemeente Emmen zorg dragen voor een WMO beleid dat aan de wet voldoet en zorg op maat levert voor alle aanvragers van de WMO en niet alleen voor de mensen die zich hebben gewend tot de rechter.