Thuiszorg Emmen niet volgens de wettelijke regels

Emmen – Gemeente Emmen hanteert bij het verstrekken van thuiszorg niet de wettelijk vastgestelde regels volgens de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). Dit stelde de rechter in Assen donderdag vast.

De werkwijze van de gemeente Emmen en de wijze van besluitvorming voldoen volgens de rechter onvoldoende aan de compensatieplicht van de WMO.

Volgens het nieuwe beleid van de gemeente is de huishoudelijke hulp die wordt verstrekt slechts een algemene schoonmaakondersteuning. Is deze algemene schoonmaakondersteuning niet voldoende, dan moet de aanvrager opnieuw aan de bel trekken.

In het nieuwe beleid van de gemeente, dat per 1 januari 2013 van start is gegaan, zijn zorginstellingen aangewezen die deze schoonmaaktaken uitvoeren. Daarbij staan de resultaten centraal en niet het aantal uren toegekende hulp.

Nergens wordt duidelijk gemaakt dat hulpbehoevenden, die eerder een individuele voorziening op grond van de WMO toegekend hebben gekregen op basis van de herindicatie opnieuw een aanvraag moeten indienen.

De huidige schoonmaakondersteuning bedraagt 2,5 uur, terwijl aanvragers voordien waren geïndiceerd voor hulp van grotere omvang. Uit niets blijkt, aldus de rechter, dat in het huidige beleid van de gemeente voldoende rekening wordt gehouden met de persoonskenmerken, de behoeften en de capaciteit van de aanvragers om zelf in de behoeften te voorzien.