Hoofdsponsor FC Emmen zoekt oplossing van conflict

Emmen - Sunoil Biodiesel, de hoofdsposor van FC Emmen is bereid om de club te helpen bij het conflict met Bikkel. De sponsor wil 25.000 euro betalen van de totale claim van 62.500 euro die Bikkel via een dwangbevel eist.

DGA Wilfred Hadders van Sunoil Biodiesel heeft contact opgenomen met FC Emmen directeur Jan van Erve. Hierin heeft Hadders aangegeven een bedrag van €25.000 te willen voldoen aan Annie Kamping omdat uit de perspublicaties naar voren komt dat Bikkel de procedure tegen FC Emmen heeft gevoerd vanwege de schade die mevrouw Kamping, als gevolg van de sanering binnen de organisatie van FC Emmen, heeft geleden.

Sunoil Biodiesel stelt daarbij als voorwaarde dat Bikkel volledig en onherroepelijk afziet van de vordering van  € 62.500 die is ontstaan op basis van de gerechtelijke uitspraak.

“FC Emmen is zeer verheugd met deze handreiking vanuit de hoofdsponsor. En naar aanleiding van het beeld dat is geschetst in de media, namelijk dat Bikkel het geld terug wil voor mevr. Kamping, gaan wij ervan uit dat we het dankzij een geste van Sunoil Biodiesel tot een oplossing zullen komen”, aldus FC Emmen directeur Jan van Erve.