Drenthe gelukkigste provincie van Nederland

Regio - Het Drenthe Magazine besteedt in zijn nieuwste editie aandacht aan het ‘Bruto Provincaal Geluk van Drenthe’. Onderzoek van de Erasmus Universiteit geeft aan dat Drenthe de gelukkigste provincie van Nederland is.

Het onderzoek brengt op een andere manier de levenskwaliteit van een gebied in kaart. Het meet onder andere de gemeenschapszin, het cultureel erfgoed besef, nabijheid van natuur, duurzaamheid, veiligheid, weerbaarheid en toegankelijkheid van politieke bestuur. Drenthe Magazine heeft geprobeerd met verschillende portretten een verklaring te vinden voor het feit dat Drenthe bovenaan staat op De Gelukswijzer en de Drenten het gelukkigst met hun leven zijn.

Met het stigma van arm, leeg, achterstand, krimpgebied en steevast onderaan eindigend op lijstjes van Atlas van de Nederlandse gemeenten en Elsevier was dit een ander geluid. Drenthe Magazine zocht bewijslast en wilde weten hoe het kan dat Drenthe bovenaan eindigde op deze ‘geluksbarometer’. In het tijdschrift zijn interviews en verhalen opgenomen met een bioloog, historicus, marketeer, chefkok, sculptrice, dichter, professor en anderen, zij belichten uit verschillende invalshoeken het ‘Bruto Provinciaal Geluk van Drenthe’.

Met meer welvaart dachten wij gelukkiger te worden. Van een geld gedreven samenleving naar een echt gelukkig leven! Het belang van geld ontkennen we niet, we worden er alleen niet gelukkiger van blijkt. Opvallend is dat we in de periode van  hoogconjunctuur, een groot aantal mensen met depressies zien en velen die de passie en de bezieling in hun werk en relatie verloren.

Steeds meer landen zetten het thema ‘geluk’ op de politieke agenda. Hoog tijd dat Nederland bij deze beweging aanhaakt, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Als enige land ter wereld meet Bhutan elk jaar officieel het 'bruto nationaal geluk'. En dat is zo gek nog niet, vinden steeds meer politici. In 2009 liet de Franse president Sarkozy een onderzoek uitvoeren naar sociale en ecologische instrumenten om te meten hoe het in een land gaat. Engeland en Duitsland bezinnen zich hierop en afgelopen zomer namen de Verenigde Naties een resolutie aan die bepaalt dat overheden het geluk van hun burgers moeten proberen te vergroten.

Drenthe is de plek waar alle randvoorwaarden volop aanwezig zijn. Zoals de menselijke maat, duurzame sociaal-economische ontwikkelingen, culturele waarden, het natuurlijke milieu en overheden die dicht bij de burger staan. Drenthe kan bron zijn en richting geven aan een tijdsgeest die opzoek is naar meer welzijn voor ons allemaal.

Drenthe Magazine verschijnt viermaal per jaar en belicht al negen jaar op een bijzondere manier de provincie op het gebied van: wonen, werken en recreëren. Landelijk wordt het blad verspreid via Betapress en besteedt het aandacht aan thema’s over natuur, cultuur, historie, activiteiten en het buitenleven van Drenthe.