Ontwikkeling Gaarlandtpark loopt vertraging op

Emmen - Er is inmiddels ruim een jaar verstreken en nog steeds is er geen duidelijkheid over de bouw van een nieuw zwembad bij sportpark Meerdijk. In het voorjaar van 2011 maakte de gemeente Emmen bekend dat een dergelijk plan financieel haalbaar was. Daarbij was het wel zaak dat de gemeente overeenstemming bereikt over de verkoop van het huidige Aquarenabad aan Omale.

Deze partij wil in de toekomst het Gaarlandtpark, een combinatie van zorg, onderwijs en wonen, ontwikkelen op het terrein van het oude zwembad en de voormalige Camping Emmen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Emmen is er geen sprake van vertraging. ‘De gemeente Emmen en Omale zijn nog steeds in gesprek over de verkoop. Pas als we het Aquarenaterrein hebben verkocht, kunnen we ons pas richten op de aanleg van een zwembad aan de Meerdijk. Uit de verkoop komt ook deels de financiële backing voort.’ Over de plannen van de potentiële koper kan de gemeente nog geen uitspraken doen. ‘Dat zou je Omale moeten vragen.’ Bij Omale wordt er verrast gereageerd op de verkoop van Aquarena aan Omale. ‘U weet dan meer dan mij’, aldus een woordvoerder. Volgens haar zitten de gemeente en Omale niet om tafel, wel is er regelmatig telefonisch contact. Ook heeft Omale nog geen officiële reactie gekregen op de bij de gemeente ingediende plannen wat betreft het Gaarlandtpark. De plannen van de gemeente Emmen voor het nieuw aan te leggen zwembad bestaan uit de aanleg van drie binnenbaden en een bescheiden buitenbad voor de allerkleinsten. De aanleg van een groot buitenbad behoort niet tot de plannen. CDA-er Henk Jumelet opperde dat idee tijdens de laatste raadsverkiezingen, maar die optie is definitief van tafel. De bouwkosten van het nieuwe zwembad aan de Meerdijk bedragen 18 miljoen euro. Er is nog geen termijn waarbinnen de bouw van het nieuwe zwembad op de Meerdijk plaats zal vinden.