Minister neemt zorgen gevangenissen niet weg

Veenhuizen/Ter Apel - Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft vanuit de Tweede Kamer een stevige duw in de rug nodig om de gevangenissen in de krimpregio’s te ontzien bij de bezuinigingsplannen.

Dat concluderen het personeel van de gevangenissen in Noord-Nederland, waaronder Veenhuizen en Ter Apel, ondernemingsraadsleden Commissarissen van de Koningin en andere vertegenwoordigers vanuit Noord-Nederland.

Zij waren gisteren in Den Haag aanwezig bij het debat over de invulling van rijksdiensten in de krimpregio's, naar aanleiding van de onrust over de dreigende sluitingen van gevangenissen in Noord-Nederland.

De toezegging van minister Blok om te komen tot een integraal plan was voor de delegatie uit het noorden niet voldoende. Woordvoerder René Hut: 'De minister wenste niet toe te zeggen dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen op andere departementen. Hiermee lijkt er een vrijbrief te zijn voor staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie), die gaat over het gevangeniswezen, om invulling te geven aan bezuinigingen zonder dat er centrale coördinatie over de gehele rijksdienst plaatsvindt.'

De hoop van het personeel van de gevangenissen is daarom gevestigd op de Kamerleden die hebben uitgesproken om met moties te komen. Hut: 'Met acties zoals het aanbieden van petities aan bewindspersonen en de Tweede Kamer hoopt het gevangenispersoneel hierin een positieve bijdrage te kunnen leveren de komende periode. Ook geplande werkbezoeken van Kamerleden van de PvdA, VVD, CDA en SGP aan de penitentiaire inrichten in het noorden moeten het beeld binnen de Tweede Kamer positief beïnvloeden.'