Ruim 150 klachten bij Wmo meldpunt schoonmaakondersteuning

Emmen - Bij de vijf oppositiepartijen Wakker Emmen, GroenLinks, DOP, BGE en SP zijn binnen een kleine 2 weken meer dan 150 klachten binnengekomen over de invoering van de algemene Wmo voorziening.

Een aantal klachten is direct telefonisch of schriftelijk binnengekomen bij de raadsleden van de vijf partijen, maar veruit de meeste klachten zijn gemeld bij het speciaal ingesteld meldpunt op internet: www.overlastemmen.nl. Op deze website zijn ook de klachten terug te lezen.

De rode draad in de klachten van de mensen die van de zorg afhankelijk zijn betreffen: Het verminderen van het aantal uren door zorgaanbieders ten opzichte van de laatste (her) indicatie. PGB gebruikers die in de knel komen omdat de benodigde maatwerk niet mogelijk is.

Mensen die de eerste weken geen hulp hebben gehad. Slechte telefonische bereikbaarheid. Zorgloket van de gemeente die verantwoordelijkheid volledig op zorgaanbieders afschuift. Geen of moeilijk over de dag waarop zorg geleverd moet worden. Onduidelijkheid en onbegrip over betalen eigen bijdrage plus tariefsbijdrage.

Ook zijn er veel reacties en klachten van thuiszorgmedewerkers binnengekomen. De rode draad bij deze groep betreft: Geen vast contract, maar alleen klein uitzendcontractje. Lagere salaris dan bij vorige zorgaanbieder. Geen tot er lage vergoeding reiskosten.