'Minister weigerde RTL inzage in rapport chirurg'

Emmen - De Raad van State doet morgen uitspraak over het wel of niet openbaar mogen maken van het rapport naar maagverkleiningsoperaties en het handelen van chirurg Nick Reijnen van het Scheper Ziekenhuis. Televisiezender RTL wilde het rapport inzien, maar minister Edith Schippers van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had dat geweigerd.

Zij had inzage tegengehouden, omdat het Openbaar Ministerie bezig was met een onderzoek naar enkele overlijdensgevallen bij deze operaties. 'Verstrekken van het rapport zou de opsporing en vervolging van mogelijke strafbare feiten ernstig schaden', aldus de minister. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in juli 2011 dat de minister haar weigering beter had moeten motiveren en niet alleen mocht verwijzen naar het standpunt van het OM. Tegen de uitspraak van de rechtbank is de minister in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De minister voert aan dat zij haar weigering om het rapport openbaar te maken ook nog op een andere grond dan die over de opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft gebaseerd, namelijk die van het belang van 'inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen'. De Raad van State heeft de zaak op 10 juli behandeld. Morgen volgt de uitspraak. Lees ook: 'Scheper Ziekenhuis stopt met maagverkleining': http://www.emmen.nu/?n_id=162084