Veel klachten bij ombudsfunctionaris

EMMEN - De onderzoekscommissie constateert ook dat de handhaving van gemaakte afspraken en de werkwijze op de OK altijd een strijd is geweest. Voornamelijk omdat chirurg Reijnen regelmatig afweek van de uitgezette lijnen. Communicatief was Reijnen niet sterk. Zowel verwanten van overleden patienten als patienten met complicaties kregen vaak moeilijk toegang tot hem. Het aantal klachten hierover, neergelegd bij de ombudsfunctionaris, was hoog.

Dossiervorming schoot zo tekort dat dit consequenties had voor de patientenoverdracht en het nazorgtraject. OK-verslagen, huisartsbrieven, aantekeningen in de status van de hand van Reijnen waren regelmatig te laat, onnauwkeurig, onjuist of tekort of ontbrekend. Veel ontslagbrieven waren niet geautoriseerd.