Hoe staat het met de ondernemers in Nederland?

Aangeboden door: Alianz

Dat ondernemers risico’s nemen, staat buiten kijf. Maar de meeste ondernemers hebben het in de afgelopen jaren wel erg voor hun kiezen gehad. Veel ondernemers hebben hun deuren moeten sluiten en startende ondernemers hebben nooit een eerlijke kans gehad. Hoe staat het nu met de zelfstandigen in Nederland?

Hoeveel ondernemers telt Nederland nu?

Nederland blijft duidelijk niet stil zitten en blijft ondernemen. In totaal zijn er nu 2.078.876 ondernemers in Nederland. Dit laat zich onderverdelen ZZP’ers, MKB’ers en grootbedrijven. ZZP’ers en MKB’ers zorgen voor 1.393.355 van dit aantal. Dat is nog een flink aantal. Maar daar tegenover staat ook een flink aantal ondernemers die hun deuren hebben gesloten. Meer dan de helft van de ZZP’ers stopt in de eerste vijf jaar. Zeker in het Coronajaar 2020 lag dit aantal hoog. Wel 121.856 ZZP’ers stopten er mee in dat jaar. En dat was een flinke uitschieter.

Toch blijven Nederlandse ondernemers positief

De Nederlandse ondernemer verwacht in 2022 meer te gaan investeren, een hogere omzet te krijgen en meer personeel aan te nemen. En dit heeft ook een reden. In het tweede kwartaal van 2021 steeg de omzet van zakelijke dienstverlening met 20.9%. Dat is een forse stijging ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Toen daalde de omzet met 18.4%. In de groothandel steeg de omzet zelfs met ruim 26%. Ook is aantal faillissementen in oktober gedaald ten opzichte van september. Het is volgens het CBS zelfs historisch laag.

Hoe dekken de ondernemers zich in?

De Nederlandse zelfstandige neemt duidelijk een risico. 4 op de 10 ZZP’er heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ruim 41% heeft helemaal geen voorzieningen getroffen voor het geval ze arbeidsongeschikt worden. Deze groep heeft dus ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand. De meeste ondernemers geven aan dat de kosten niet opwegen tegen de baten en een iets kleinere groep geeft aan dat ze het zelf niet kunnen betalen. Sinds 2019 is de overheid wel bezig om de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verplicht te maken. Op zijn vroegst zal deze verplichting van 2024 gaan gelden.

Een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vaker genomen door de ondernemers. Ruim 62% van de MKB’ers heeft een dergelijke verzekering. Zo’n 180.000 ondernemers hebben gekozen voor een rechtsbijstandverzekering.

Hoe zit het met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het is nog steeds niet helemaal zeker of en wanneer er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt. Daarnaast is er ook nog niet bekend hoe de uitvoering hiervan zal zijn. Mocht je je afvragen of je nu beter kan wachten met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is het antwoord hierop nee. Nu heb je zelf in de hand wat je precies wil verzekeren en wat de hoogte van je premie daardoor wordt.

De reden van de mogelijk verplichte verzekering is tweeledig. Aan de ene kant wordt de concurrentie eerlijker met mensen in vaste dienst. Dit komt omdat de zelfstandigen de kosten voor de verzekering dan doorrekenen aan de klant. Aan de andere kant komen de kosten niet meer voor rekening van de samenleving van de onverzekerden.

Het CBS presenteert regelmatig nieuwe cijfers over de gesteldheid van de ondernemers in Nederland. Zo kunnen we blijven volgen hoe de ondernemers in Nederland het doen.