Machines met recyclebare onderdelen het nieuwe normaal

Aangeboden door: Lastechniek Rijnmond

De wereld zal zich moeten aanpassen aan de huidige situatie, om het klimaat te kunnen redden. Het is een van de boodschappen van wereldleiders op de klimaattop in Glasgow. Zowel burgers, als bedrijven en overheden zullen er alles aan moeten doen om de belasting van het milieu en klimaat te beperken.

Veel bedrijven zoeken al een tijd naar kansen om duurzamer te werken. Een van de trends hierbij is het gebruik van machines met recyclebare onderdelen. Ter illustratie, er zijn lasapparaten die voor 96% uit recyclebare onderdelen bestaan. Daarbij zijn bijvoorbeeld laselektroden nog onmisbaar, maar dat geldt niet voor losse schroefjes. Deze kunnen op het moment dat ze benodigd zijn geproduceerd worden bij het bedrijf zelf. In dit artikel lees je er meer over.

Gebruik van een 3D-printer in het productieproces

Een van de trends van dit moment is het gebruik van een 3D-printer in het productieproces. Het heeft verschillende voordelen, ten opzichte van het vooraf inkopen van losse onderdelen om producten te kunnen produceren. Doordat deze afhankelijkheid er met een 3D-printer niet langer is, zal een productieproces veel minder snel verstoord worden. De kans dat onderdelen niet aanwezig zijn of niet tijdig besteld kunnen worden is er op deze manier niet meer. Daarbij is de hoeveelheid restafval bij het gebruik van een 3D-printer door bedrijven veel kleiner. Een 3D-printer produceert alleen datgene, wat er van het apparaat verwacht wordt. Met software op de computer kan het onderdeel volledig naar wens worden ontworpen.

Machines recyclen door onderdelen elders te gebruiken

Het voorbeeld van het lasapparaat wat grotendeels uit recyclebare onderdelen bestaat is een goede stap voorwaarts. Er zijn meer voorbeelden van dergelijke machines. De verwachting is dat bedrijven er de komende jaren steeds vaker voor zullen kiezen, om het klimaat en milieu op die manier te kunnen sparen. Naast de mogelijkheid om onderdelen van machines nogmaals te gebruiken in een nieuw apparaat, kan een machine elders in de wereld nog van pas komen. Het afschrijven ervan is hierdoor lang niet altijd noodzakelijk. Verkoop het apparaat door als bedrijf.

Consumenten hechten waarde aan een groene verkoper

Niet alleen ondernemers zelf hebben baat bij het inzetten op een duurzaam productieproces. Ook consumenten hechten steeds meer waarde aan een groene verkoper. Ze letten bij het vergelijken van producten bij verschillende bedrijven lang niet alleen meer op de prijs van het product. Het is voor een steeds grotere groep minstens zo belangrijk dat het product op een duurzame wijze geproduceerd is. Daarbij kiezen zij het liefst voor een product wat na gebruik gerecycled kan worden. Het duurzame aspect zal in de toekomst steeds belangrijker worden. De wereldwijde aandacht voor de klimaattop in Glasgow draagt daar vrijwel zeker aan bij.