Worden er nieuwe prehistorische boerderijen ontdekt in de grond van Borger? Archeologen gaan graven in bouwgrond voor het nieuwe Esdal College

Ze verwachten (en hopen) er prehistorische boerderijen met bijgebouwen te vinden, dus vindt er vanaf maandag archeologisch onderzoek plaats ten westen van de brandweerkazerne in Borger. Op deze plek zal volgend jaar het nieuwe Esdal College worden gebouwd.

Voordat de plek bouwrijp wordt gemaakt gaan archeologen van bureau RAAP in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn het hele gebied eerst zorgvuldig onderzoeken. Op de plek van het nieuwe schoolgebouw zijn ongeveer dertig jaar geleden al opgravingen gedaan. Hierbij zijn enkele restanten van boerderijen uit de bronstijd (1200-800 voor Chr.) blootgelegd.

Er worden nog meer bewoningssporen verwacht en daarom gaat bureau RAAP het gebied verder uitgraven. Het onderzoek gaat ongeveer drie weken duren. ‘Archeologisch onderzoek is elke keer weer interessant’, benadrukt wethouder Albert Trip. ‘Af en toe vinden we iets dat het beeld van onze verre voorouders scherper maakt. En net als in een loterij hopen we natuurlijk op de hoofdprijs, iets spectaculairs.’

Nieuw puzzelstukje

Met dit onderzoek wordt opnieuw een puzzelstukje van de grote prehistorische nederzetting in Daalkampen ingevuld. In totaal zijn er in de hele wijk Daalkampen nu al meer dan tachtig boerderijplattegronden uit de bronstijd en ijzertijd (1200-0 Voor Chr.) opgegraven. Daarmee is het in oppervlakte de grootste prehistorische nederzetting die ooit is ontdekt in de gemeente.