Huishoudens renoveren zolder om werkkamer te creëren

Aangeboden door: platdakraamshop.nl

Een groot aantal Nederlandse huishoudens pakt de zolder aan, om klaar te zijn voor het hybride werken. Steeds meer organisaties hebben aangegeven dat gekozen wordt voor een hybride vorm, waarbij medewerkers gedeeltelijk vanuit huis werken.

Er zijn ook bedrijven waar men de vrijheid heeft om volledig thuis te werken. Iets waar niet iedere medewerker even enthousiast over is. Het sociale contact met collega’s wordt gemist. Spontane ontmoetingen zijn er digitaal nauwelijks. Bij een renovatie van de zolder kiest men voor een dakraam kopen, een tussenmuur plaatsen en een investering in een nieuw bureau.

Voldoende licht en frisse lucht is zeer belangrijk

Om straks goed te kunnen werken vanuit dit nieuwe kantoor in huis, is het belangrijk om voor voldoende daglicht en frisse lucht te zorgen. Vaak wordt het belang hiervan onderschat door huishoudens. Voldoende daglicht houdt je scherp gedurende de dag. Daarbij maakt het dat je direct effectief bent. Vergelijk het met het verschil tussen een werkdag in de zomer en in de winter. De korte dagen in de winter maken dat je vaak langer de tijd nodig hebt om effectief aan de slag te gaan. Naast voldoende daglicht maakt ook de frisse lucht in het kantoor dat je productiever bent. Naast een dakraam voor een schuin dak, kan een platdakraam van Fako uitkomst bieden bij een aanbouw aan huis.

Thuiswerken heeft voor- en nadelen

Wanneer werkgevers hun medewerkers vragen naar de ervaringen met het werken vanuit huis, blijkt dat men het thuiswerken verschillende voor- en nadelen toedicht. Belangrijk voordeel is het feit dat men veel reistijd bespaart door vanuit huis te werken. Daarnaast vindt men het makkelijker om zich langere tijd te concentreren. Immers, de geluiden op de werkvloer maken dat het lastig is om gedurende een uur of langer geconcentreerd aan een stuk te werken. Nadeel van het thuiswerken is het ontbreken van het spontane sociale contact. Ook de gezamenlijke lunch wordt door veel mensen gemist.

Voorlopig blijft thuiswerken de trend

Zoals het nu lijkt, zal thuiswerken de komende maanden tot jaren de trend blijven. Het is afwachten in hoeverre dezelfde resultaten bereikt worden nu het hybride werken is ingevoerd. Mocht blijken dat de productiviteit van medewerkers juist afneemt thuis, dan is de kans groot dat al snel weer wordt teruggekeerd naar kantoor.

Kantoorruimte wordt anders ingedeeld

Niet alleen kijken huishoudens thuis naar mogelijkheden om het kantoor aan te passen. Ook bedrijven doen dit. De kantoortuin die de laatste jaren op steeds meer plekken werd ingevoerd, lijkt anders ingericht te zullen gaan worden. Er komt meer ruimte voor projectgroepen en bijvoorbeeld overleggen in grotere groepen. Logischerwijs zullen bedrijven definitief voor deze nieuwe indeling kiezen als zeker is dat hybride werken de trend wordt.