Onduidelijkheid over te zetten stappen bij overlast van buren

Aangeboden door: strooming.nl

Rookoverlast, te harde muziek en bijvoorbeeld vervuiling van de wijk. Het zijn typische voorbeelden van klachten die buren over elkaar kunnen hebben. Een klacht is lang niet altijd gegrond.

Wat door de één als geluidsoverlast wordt ervaren, hoeft dat voor een ander helemaal niet te zijn. Daarnaast kan ook rookoverlast door buren niet eens opvallen voor de buren in kwestie. Het is dan ook belangrijk dat je weet welke stappen je moet zetten, wanneer jij het gevoel hebt te maken te hebben met overlast van buren. Bovenal is het belangrijk om tijdig in te grijpen. Verschillende vormen van overlast kunnen behoorlijke consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan gehoorschade, schade aan de huid door rokende buren, enzovoorts. 

Rokende buren kunnen een bron van irritatie zijn 

Zeker in oudere woningen kan het behoorlijk lastig zijn om de rook van de sigaretten of sigaren van buren buiten het huis te houden. Daarbij zijn ook moderne woningen vaak van roosters boven de ramen voorzien. Wanneer de wind verkeerd staat en de roosters open, is de kans groot dat de rook al snel opgemerkt wordt. Daarbij komt deze rook via kleine openingen in de muren of tussen de kozijnen door naar binnen. 

Rook kan schadelijk zijn voor je gezondheid 

Sigaretten zijn opgebouwd uit tal van schadelijke stoffen. Het maakt dat ook meeroken, wat je bijvoorbeeld doet als de buren in de tuin of op het balkon roken, schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het maakt het des te belangrijker om tijdig hulp te zoeken of het gesprek rechtstreeks aan te gaan met de buren. Niet onbelangrijk is de hoofdpijn die het gevolg kan zijn van de stank die voortkomt uit het roken van de buren. 

Meten van de mate van overlast door buren 

Een belangrijke eerste stap in het tegengaan van overlast door buren is het meten van de mate van overlast. Zeker bij geluidsoverlast is dit relatief eenvoudig. Een externe partij kan het geluidsniveau voor je meten. Op basis van de meting kan bepaald worden of de grenzen van de geluiden die onder leefgeluiden geschaard mogen worden overschreden worden. Wanneer er sprake blijkt te zijn van een geluidsniveau van 80 decibel of meer, dan neemt de kans op gehoorschade toe. Bij een geluidsniveau van 120 decibel loop je vrijwel meteen gehoorschade op. 

Gesprek aangaan met de buren 

Op basis van de metingen die door een externe partij zijn uitgevoerd, kan men het gesprek aangaan met de buren. Dit geldt zowel voor buren die geluidsoverlast veroorzaken, als voor rokende buren. Mocht een gesprek met de buren zeer moeizaam verlopen, dan kan een volgende stap overwogen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gesprek met de wijkagent. De wijkagent kan een bemiddelende rol vervullen in het oplossen van de overlast die door buren ervaren wordt. Een derde optie is het inschakelen van de gemeente. De gemeente kan een BOA langs sturen om het conflict op te lossen.