Oude sluizen in ere hersteld

BARGER COMPASCUUM - De sluizen in het Verlengde Oosterdiep (ter hoogte van huisnummer 167) in Barger-Compascuum en het Scholtenskanaal (ter hoogte van huisnummer 24) in Klazienaveen-Noord worden gerestaureerd. De gemeente Emmen gaat de sluizen weer terugbrengen in hun oorspronkelijke staat. Hiervoor zijn ook geld en expertise beschikbaar gesteld door het waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Drenthe.

De twee voormalige schutsluizen in Barger-Compascuum en Klazienaveen-Noord hebben niet meer de uitstraling die hoort bij deze cultuurhistorische objecten. Met de restauratie worden ze weer passend gemaakt in het veenkoloniale landschap. Hun oorspronkelijke functies in het waterbeheersingsysteem en in het sociale leven van de veenkoloniale dorpen gaan hiermee ook weer tot de verbeelding spreken. Bovendien betekent de restauratie van de sluizen een kwalitatieve opwaardering van dit deel van de grensstreek. Hierbij valt te denken aan de vaarverbinding Erica – Ter Apel en de reconstructies van de dorpscentra van Barger-Compascuum en Zwartemeer. Samenwerking De sluizen zijn eigendom van het waterschap Hunze en Aa’s, maar omdat de sluizen enkel fungeren als waterdoorlaat, beschouwt het waterschap het niet tot haar taak de sluizen terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Wel steunt het waterschap het initiatief van de gemeente Emmen door een financiële bijdrage. Ook maakt het waterschap een plan van aanpak voor de restauratie. Naast het waterschap draagt ook de provincie Drenthe financieel bij aan dit project.