Emmen in Gedichten | Peter R.

Het Gemeentegedicht is deze week is geschreven door Berendy Gähler.

Hij werpt standvastig
zijn licht op wat dreigt te
verdwijnen in de vergetelheid
en waar anderen geen tijd
meer aan willen wijden

Om zich genadeloos
en oeverloos vast te bijten 
voor gerechtigheid zal hij
de risico’s niet vermijden
Van het karakter des persoon
daar kun je alles van vinden
maar wat een ballen heeft deze man
laten we daar geen doekjes om winden

Onder het zwaard van Damocles
blijft nu aan zijn lijfspreuk
een bittere smaak kleven
‘Liever staande sterven,
dan op je knieën te leven’

© Berendy Gähler
© www.gemeentedichteremmen.nl