Emmen in Gedichten | Opkrassen

Het Gemeentegedicht is deze week geschreven door Bertus Beltman.

Wij hebben in ons land te weinig huizen.
Vooral de starter kampt met woningnood.
Hij zit van armoe nog bij ma op schoot
en laat zich lijdzaam elke avond luizen.

We worden, zegt men, met elkaar te oud.
Het dorre hout sterft af, maar gaat niet dood.
De krasse knar heeft zelfs met soortgenoot,
een hele nieuwe stad voor zich gebouwd.

Hier is een greep van hogerhand geboden.
Het is een zaak van solidariteit.
Er liggen velden klaar met groene zoden.

De ouderdom wordt nu een strafbaar feit.
Een ambtenaar zal u straks tijdig noden
om te vertrekken naar de eeuwigheid.

© Bertus Beltman
© www.gemeentedichteremmen.nl