Leidt een bufferzone in het Bargerveen inderdaad tot een hoger waterpeil? De milieugevolgen zijn nog onvoldoende in beeld, rapport wordt aangepast

Het is nog onzeker in welke mate een bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Emmen over het rapport dat gemaakt is voor dit plan.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op DVHN.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op DVHN.nl