Eigendomsrecht voor uw creatieve concept

Aangeboden door: justius.nl

Foto’s, teksten en muziek mogen niet zomaar worden gebruikt of verspreid zonder toestemming van de maker. Denk daarbij aan portretrecht, auteursrecht of octrooirecht wat geldt bij uitvindingen, muziek, merken of spellen.

Intellectuele eigendomsrecht houdt zich bezig met het beveiligen van de rechten van creatieve concepten. We lichten enkele eigendomsrechtsgebieden voor u toe.

Octrooirecht

Octrooirecht is toe te passen op uitvindingen. Met het aanvragen van een octrooi, ook wel patent genoemd, kunt u een ander verbieden om uw uitvinding na te maken en te exploiteren. Een octrooi wordt alleen toegekend als de betreffende uitvinding voldoet aan een aantal specifieke eisen met betrekking tot inventiviteit, nieuwheid en industriële toepasbaarheid. Met een octrooi is de uitvinding voor maximaal 20 jaar beschermd. Binnen die tijd mag de gebruikte technologie niet door derden worden gekopieerd of commercieel worden gebruikt.

Portretrecht

Veel fotografen of videomakers hebben ermee te maken: portretrecht. Het portretrecht beschermt de geportretteerde tegen onrechtmatig gebruik van foto- en videomateriaal. Bij portretrecht is sprake van verschillende situaties. Heeft de persoon in kwestie zelf opdracht gegeven tot het maken van het portret, of is de foto van de persoon door derden geplaatst op sociale media?
Wanneer degene van wiens foto ongevraagd wordt gedeeld in media, hiertegen bezwaar wil maken moet hij daarvoor een redelijk belang kunnen aanvoeren. Dat kan in de privésfeer zijn, of op commercieel gebruik. Wanneer een persoon zelf opdracht heeft gegeven voor het portret mag de fotograaf de foto niet delen zonder toestemming van de geportretteerde.
Portretrecht geldt niet alleen op foto’s. Ook schilderijen, cartoons of tekeningen waarin de geportretteerde duidelijk te herkennen is aan zijn gelaat of lichaamshouding valt onder portretrecht.

Muziekrechten

Muziek van anderen mag niet zomaar worden gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld achtergrondmuziek gebruikt in een horecazaak, openbare gelegenheden, evenementen of in bedrijven en die laat horen aan gasten of meer dan twee medewerkers moet daarvoor worden betaald. Ook wanneer u muziek van derden gebruikt als achtergrondmuziek op uw website moet u daarvoor betalen. Wie muziek commercieel wil gebruiken moet daarvoor een licentie aangevraagd worden. Dat kan via Buma Stemra of Sena.

Uw concept juridisch beschermen

Of het nu gaat om een foto, muziek, een tekst of welke creatieve uiting dan ook. Als het uw werk is wilt u graag dat dit beschermd is. Wanneer u op zoek bent naar specialistische hulp op het gebied van eigendomsrecht kan het platform Justius u daar zeker bij helpen.