Emmen in Gedichten | Om ’t zicht

Het Gemeentegedicht is deze week geschreven door Eddie Zinnemers.

Die Pieter, lid van ‘t CDA,

door velen uitverkozen,

komt op voor volk en minima,

thuis-, dak- en goddelozen.

 

Die Pieter, het gaat hem echt,

om ’t zicht op statelijk dwalen,

om strijd voor brood en recht,

om grof bestuurlijk falen.

 

Die Pieter, luis in menig pels,

staat veel op lange tenen,

maakt Mark en Wopke hels,

is een blok aan Haagse benen.

 

Die Pieter, zo zegt een blaadje,

is in ‘t land van polders, kwelders,

hoewel geen bureaucraatje,

toe aan een functie elders.

 

Die Pieter wil men heel graag kwijt,

ondanks de stem van velen.

Wat mij betreft wordt het een feit

dat hij de luis blijft spelen.