Uitbraak corona op twee 'schone' afdelingen van Scheperziekenhuis Emmen. Bij 18 patiënten en 11 medewerkers is het coronavirus vastgesteld, een patiënt overleden

De locatie Scheper van Treant ziekenhuizen is getroffen door een uitbraak van corona. Een patiënt is overleden. Bij 18 patiënten en 11 medewerkers is het coronavirus vastgesteld.

De locatie Scheper is het eerste ziekenhuis in Drenthe dat kampt met een grote uitbraak van het virus. De afdelingen Longgeneeskunde en afdeling Geriatrie in het ziekenhuis zijn getroffen door de besmettingen.

Eerste besmetting een week geleden

De eerste besmetting werd vorige week geconstateerd. Betrokken patiënten en medewerkers zijn direct geïnformeerd en er is een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart. Positief geteste patiënten zijn overgeplaatst naar de coronaverpleegafdeling. De medewerkers zitten thuis in isolatie.

 Er zijn extra voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. De betrokken afdelingen werken gescheiden van de andere afdelingen in het ziekenhuis.

Patiënt bij opname nog negatief

Uit intern onderzoek blijkt dat de bron van besmetting hoogstwaarschijnlijk een patiënt is die bij opname negatief testte op het coronavirus, maar later toch besmet bleek. De patiënten op de twee betreffende afdelingen worden voortdurend gemonitord. Ook wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd.

 ,,We worden nu geconfronteerd met meerdere besmettingen en het overlijden van één van onze patiënten. Onze gedachten gaan uit naar de naasten van de overleden patiënt. We leven mee met de patiënten en hun naasten die hierdoor geraakt worden. Ook voor onze medewerkers is dit een nare situatie’, zegt Refik Kaplan, lid raad van bestuur van Treant.

Zorg gaat door

De zorg voor patiënten bij Treant gaat door. Al maandenlang worden op alle ziekenhuislocaties van Treant maatregelen genomen om het virus buiten de deur te houden en verspreiding te voorkomen, zoals screening bij de ingang van het ziekenhuis, het testen van patiënten bij opname, het verstrekken van medische mondneusmaskers aan patiënten en bezoekers en er geldt een aangepaste bezoekregeling