Landschapsbeheer Drenthe bezorgd over afname weidevogels. Nieuwe vrijwilligers gezocht voor bescherming nesten van bijvoorbeeld kievit, grutto en wulp

Landschapsbeheer Drenthe maakt zich zorgen over de afname van vogels op Drentse weiden en akkers. Ze is dan ook op zoek naar nieuwe weidevogelvrijwilligers om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Honderden vrijwilligers zetten zich in de provincie Drenthe in voor de bescherming en monitoring van boerenlandvogels als de kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur en de wulp. Het vrijwilligersbestand vergrijst echter. Reden voor Landschapsbeheer Drenthe nieuwe vrijwilligers te zoeken.

Van hen wordt verwacht dat ze in groepsverband op zoek gaan naar nesten en deze vervolgens beschermen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de boeren die er zoveel mogelijk aan doen om de weidevogels op hun percelen te behouden.

Weidevogelgroep Assen

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij provinciaal coördinator Erwin Bruulsema van Landschapsbeheer Drenthe. Hij koppelt de belangstellenden vervolgens aan de vrijwillige weidevogelgroep Assen. Deze groep deelt de nieuwe vrijwilligers de fijne kneepjes van het ‘weidevogelbescherming-vak’ bij.