Inwoners van Emmen kunnen weer ideeën voor hun buurt indienen: gemeente stelt 48.000 euro beschikbaar voor 'Idee voor mijn buurt'

Inwoners van de gemeente Emmen kunnen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2021 in totaal 48.000 euro beschikbaar.

Emmenaren die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen.

Burgemeester Eric van Oosterhout: ,,Inwoners weten vaak heel goed wat er nog mist in hun buurt. En kunnen en willen graag zelf ook meehelpen om hun buurt te verbeteren. Als gemeente juichen we dat toe en willen we helpen met geld, materiaal, advies of kennis. Zo maken we onze gemeente samen steeds een beetje mooier”.

Tot 1 oktober

Inwoners kunnen hun plan indienen bij de gemeente via de website of met een papieren formulier. Ideeën kunnen tot 1 oktober 2021 ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Toegekende ideeën 2020

In 2020 kregen 12 projecten een bijdrage van de gemeente voor Idee voor mijn buurt, waaronder:

  • Nestkastjes voor de bestrijding van de eikenprocessierups
  • Bebording voor een wandelroute
  • Verkeersborden ‘spelende kinderen’
  • Techniek voor het webportaal van een dorpskrant
  • Schoonmaakacties
  • Picknickbank bij een jeu de boules baan