Waarom zou je de WOZ-waarde van een (koop)woning willen inzien?

Aangeboden door: kadasterdata.nl

Aan het begin van elk nieuw jaar worden door de gemeenten in ons land de aanslagen voor de gemeentelijke heffingen verzonden. Eén van die heffingen is de onroerendezaakbelasting (OZB). Elke woningbezitter krijgt ermee te maken en de hoogte van de aanslag wordt bepaald door de zogenoemde WOZ-waarde van de woning.

De eerste twee maanden van het jaar wordt door veel mensen de website Kadasterdata.nl geraadpleegd. Daar kun je de WOZ-waarde van je eigen woning opvragen, maar ook die van andere woningen.

WOZ-waarde vaak te hoog

Uit onderzoek blijkt dat bij minstens een derde van alle woningen de WOZ-waarde te hoog is ingeschat. Die schatting wordt door de gemeenten vervolgens gebruikt om de OZB te bepalen. Maar dat is niet het enige, want dezelfde WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst gehanteerd voor het bepalen van het eigenwoningforfait en heeft daardoor dus ook direct invloed op de aangifte voor de inkomstenbelasting. En dan is er ook nog de waterschapsbelasting, die wordt ook gebaseerd op de WOZ-waarde. Stel je voor dat jou woning ook tot de categorie behoort waarbij de WOZ-waarde te hoog is ingeschat. Dat kan je dus zomaar honderden euro’s extra kosten. Ten onrechte, want als de waarde gecorrigeerd wordt, krijg je de belastingaanslag waar je recht op hebt.

Bezwaar maken

Wanneer je bezwaar wilt maken tegen de opgelegde OZB, zul je die moeten onderbouwen met feiten. Dan is het wel zo handig om een onafhankelijk WOZ-waarderapport in handen te hebben. Je kunt dit heel eenvoudig bestellen voor een vast tarief en vervolgens direct na ontvangst van het document met je bezwaarschrift aan de slag. Overigens lijkt het nu misschien zo dat het alleen bij een te hoge WOZ-waarde interessant is om bezwaar te maken, maar het tegendeel is waar. Ook bij een te lage WOZ-waarde kan het zich lonen om bezwaar te maken!

Hypotheekrentekorting

Dat laatste klinkt wellicht wat vreemd, want als je een te lage WOZ-waarde hebt, hoef je minder gemeentelijke lasten te betalen. Maar als de WOZ-waarde van het huis hoger zou zijn dan het bedrag dat je hebt geleend om het huis te kunnen kopen, ontstaat een ander voordeel. Je hebt dan namelijk recht op een hypotheekrentekorting en die kan soms honderden euro’s voordeel per jaar opleveren. Daar wegen de paar tientjes belastingvoordeel die je hebt als de WOZ-waarde correct of te laag is, niet tegen op.