Bus blijft in Groningen en Drenthe rijden (voor mensen met essentiële beroepen) tijdens avondklok

Qbuzz blijft in Groningen en Drenthe blijft tijdens de avondklok ‘s avonds rijden voor zorgpersoneel, mantelzorgers en mensen met andere essentiële beroepen en bezigheden.

,,Die mensen hebben niet allemaal de beschikking over eigen vervoer. Ze moeten ook in deze tijd op de bus kunnen vertrouwen’’, zegt directeur Wilko Mol van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Volgens hem geeft het hiermee gehoor aan landelijke afspraken tussen alle openbaar vervoerbedrijven (bus en trein). ,,Alleen de grote steden waar ‘s avonds nog in een hoge frequentie wordt gereden, schroeven die frequentie misschien wat terug. Wij houden onze dienstregeling in principe in stand.’’

14 procent minder ritten

Het OV bureau beperkte het aantal dagelijkse busritten voor de lockdown tot zo’n 86 procent. Zo rijden in beide provincies alleen bij hoge uitzondering nog extra (scholieren)bussen voor eindexamenkandidaten en leerlingen van het praktijkonderwijs. De Q-link lijn naar de Zernike Campus in Groningen rijdt evenmin. Nachtbussen staan al sinds het begin van de coronacrisis stil.

Met de lockdown maatregelen verdubbelde het OV-bureau tijdelijk de bezuiniging van 5 procent die was vastgelegd ten opzichte van de dienstregeling 2020. De ‘coronadienstregeling‘ van 2021 staat in elk geval tot de zomer overeind dankzij een beschikbaarheidsvergoeding van het rijk.

Maatschappelijke rol

Volgens Mol vervult het openbaar vervoer juist nu die belangrijke maatschappelijke rol die vaak ondersneeuwt bij het vervoer van grote groepen forensen en studenten. ,,We zijn er ook voor mensen die geen vervoersalternatief hebben. We doen er alles aan om het OV zo lang mogelijk op peil te houden. Met de vastgestelde dienstregeling, zonder extraatjes als scholierenritten en P+R ritten op koopavonden en koopzondagen.’’

Er is nu nog maar 25 procent van het aantal reizigers over. Dat staat niet in verhouding tot het aantal bussen wat nog rijdt (9 van de 10). Mol neemt dat tijdelijk graag voor lief, en niet alleen voor de mensen die het OV nu nodig hebben. ,,Het is voor belangrijk dat onze reizigers die nu tijdelijk thuis blijven, de bussen zien en weten dat hun buslijn nog steeds bestaat als ze straks uit de lockdown komen.’’

Een verslechtering van het netwerk gaat volgens hem ten koste van de kwaliteit én de herkenbaarheid. ,,Dan wordt het moeilijk communiceren en krijgt het openbaar vervoer reizigers lastig terug. Gaan ze eerder een auto kopen, terwijl het OV na corona een belangrijke rol krijgt in het verzorgen van mobiliteit. Daarom rijden we nu liever iets te veel dan te weinig. Dankzij de vergoeding kan dat ook.’’

Reizigers allemaal pas terug in 2025?

Het OV-bureau zag het aantal reizigers voor de lockdown alweer flink omhoog schieten, tot maxima van 60 à 70 procent. Of het openbaar vervoer na de lockdown meteen weer opkrabbelt, valt lastig in te schatten. Landelijke scenario’s gaan er vanuit dat het herstel stapsgewijs gaat en pas in 2025 is hersteld, zegt Mol. Hij hoopte begin dit jaar in Groningen en Drenthe uit te komen op gemiddeld een kleine 80 procent in 2021, maar toen was de lockdown niet niet verlengd, laat staan dat er sprake was van een avondklok.

,,Met dat percentage we het met de vastgestelde dienstregeling bolwerken. Zodra we daar bovenuit komen, komt een financieel gezonde OV-sector weer in beeld,’’ aldus Mol. Hij verwacht dat middelbare scholen hun leerlingen zo snel mogelijk weer over de vloer willen hebben, dat hbo en universiteit structureel minder colleges blijven geven en kantoorpersoneel vaker thuis blijft. ,,Het mbo denkt aan een omslag van nu 80 naar straks 20 procent digitaal. We zullen het afwachten en zo goed mogelijk op de ontwikkelingen inspelen.’’