Provincie Drenthe geeft vrijwilligersorganisaties financiële steun voor 'frisse start' na corona

De provincie Drenthe verstrekt vrijwilligersorganisaties subsidie om hen een frisse start te laten maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

In totaal trekt de provincie 675.000 euro euro uit voor het project. Per gemeente wordt, afhankelijk van het aantal inwoners, een budget beschikbaar gesteld tussen 50.000 en 100.000 euro.

‘Met de regeling willen we een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Drenthe in een periode waarin een versoepeling van de coronamaatregelen, mede dankzij de ontwikkeling van het vaccin, hopelijk steeds dichterbij komt’, vertelt gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks).

Sportverenigingen en dorpshuizen

Organisaties die aanspraak willen maken op de financiële steun moeten bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe. Als voorbeeld worden onder andere sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen en culturele organisaties genoemd. De provincie wijst er wel op dat het geld niet bedoeld is om structurele tekorten op te vangen.