Meer Drentse schapenhouders krijgen subsidie voor maatregelen tegen wolven

Het gebied, waarin schapen- en geitenhouders subsidie kunnen krijgen voor het treffen van wolfwerende maatregelen, wordt in Drenthe versneld uitgebreid.

Dit is de uitkomst van een ‘pittig gesprek’ tussen gebiedscommissie wolf en gedeputeerde Henk Jumelet. Uit onvrede over de koers, die de provincie aanvankelijk voer, stapten twee leden van de klankbordgroep (die maatregelen bedenkt, ontwikkelt en voorlegt aan de gebiedscommissie) vorige week op.

Eind vorig jaar besloot de provincie eerst het ‘hart van Drenthe’ aan te wijzen als gebied waarin schapen- en geitenhouders een beroep kunnen doen op subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van een wolfwerend raster rond hun weilanden. Tot groot ongenoegen van de gebiedscommissie die een aanzienlijk groter deel van de provincie onder de regeling wil laten vallen. Omdat in nagenoeg heel Drenthe schapen worden gedood door een wolf, zo is de afgelopen jaren gebleken. Volgens de provincie was gekozen voor het hart van de provincie omdat de Drentse wolf, die naar verluidt weer naar Duitsland is afgereisd, zich daar had gevestigd.

Ook subsidie in Zuidoost- en Noord-Drenthe

Het spoedberaad heeft opgeleverd dat het subsidiegebied versneld wordt uitgebreid met de corridor tussen de Duitse grens in Zuidoost-Drenthe naar het hart van de provincie. Dit gebied wordt geregeld gebruikt door wolven die van Duitsland naar Drenthe komen. Ook het gebied in het noorden van Drenthe, waar ook geregeld schapen zijn gedood, komt onder de regeling te vallen. Tevens wordt gekeken of schapenhouders, die zonder subsidie wolfwerende maatregelen troffen, nog een tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen.

,,Wij zijn zeer tevreden over de uitkomst van het overleg, want dit is precies wat wij de provincie hebben voorgesteld. De aanwijzing van het hart van Drenthe was een eerste stap. Nu wordt versneld de tweede stap genomen’’, zegt Harry Oosterman, voorzitter van de gebiedscommissie.

Reinier van Klinken, schaapherder in het stroomdal van de Drentsche Aa, stapte samen met schapenhouder Mike van der Most uit de klankbordgroep. ,,Uitbreiding van het gebied is een goede ontwikkeling, maar waarom niet meteen goed regelen voor de hele provincie? Hoe je het ook wendt of keert, wolven komen in grotere aantallen naar Nederland. Daar moeten we gewoon mee leren omgaan.’’

‘Vee én wolf beschermen in heel Drenthe’

De essentie is volgens Van Klinken dat elke wolf moet worden opgevoed. ,,Zolang het dier niet wordt tegengehouden door een stroomraster, zal hij schapen pakken en zich niet richten op wild. Met zo’n raster bescherm je niet alleen het vee, maar ook de wolf. Want een wolf die schapen doodt, maakt zich niet populair.’’

Oosterman laat weten dat er nog een gesprek komt met de klankbordgroep en dat de opgestapte leden ook welkom zijn. Van Klinken en Van der Most staan zeker open voor een gesprek, maar betwijfelen of ze op hun besluit terugkomen. ,,Als je het positief bekijkt, kun je zeggen dat ons opstappen heeft bijgedragen aan de uitbreiding.’’ Van der Most: ,,Jammer dat het zo is gegaan, maar kennelijk moet het soms zo.’’

Volgens gedeputeerde Jumelet is landelijk afgesproken alleen subsidies toe te wijzen in ‘afgebakende gebieden’ met gevestigde wolven. ,,Met deze tweede stap gaan we aanzienlijk verder. Ik heb dan ook mijn collega’s in Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland op de hoogte gesteld van ons voornemen. Zo’n corridor komt ergens uit en wolven houden zich niet aan provinciegrenzen.’’

Gedeputeerde Staten nemen begin volgende maand een definitief besluit over de gebiedsuitbreiding. Later in februari volgt nog een digitale informatiebijeenkomst.