Emmen in Gedichten | Geef ze een naam

Het Gemeentegedicht is deze week geschreven door Bertus Beltman.

Het leven zit vol kwelling en malheur.

Het noodlot ligt voortdurend op de loer,

de duivel spant steeds samen met zijn moer,

de eerzaamheid botst steeds op een fraudeur.

 

U wordt bezocht door ongeluk, ellende.

De kwel, de kommer staan steeds aan uw zij,

het ongemak is er ook altijd bij.

Ze komen nooit alleen, altijd als bende.

 

Laat u niet meer door onbekenden plagen,

de mug die u des nachts de slaap verstoort,

de vlieg die zoemend aan uw oor komt klagen.

 

Geef ze een naam voordat u ze vermoordt.

Van een bekende kunt u meer verdragen.

Wellicht zelfs, dat de treiter u bekoort.