Emmen in Gedichten | Undercover

Het Gemeentegedicht is deze week geschreven door Eddie Zinnemers.

De Sint, hij is geen bluffer,

sprak onlangs heel devoot:

“We moeten undercover,

geen intocht met de boot.

 

Door Covid geen gemieter,

naar Zwalk, we gaan er voor.

’t Moet anders, beste Pieter,

de wereld draait wel door.

 

Houd afstand is de regel,

een handdruk asociaal.

Van thuiswerk word ik kregel,

we moeten digitaal.”

 

“Blijf rustig, lieve goede Sint”,

sprak Roetpiet, “geen geraas.

Vermijd contact met ieder kind,

Corona is nog baas."