Schoonebeek mag het zeggen: hoe moet het verder na het stopzetten van de dorpskrant?

Voor het eerst sinds 62 jaar heeft Schoonebeek geen dorpskrant meer. Moet de krant terugkomen of is een nieuwe internetsite voor het dorp voldoende?

De bal ligt de komende weken bij de plaatselijke bevolking, verenigingen en ondernemers. Zij krijgen allen een enqueteformulier in de bus met vragen over hoe zij het liefst geïnformeerd willen worden over ontwikkelingen in het oliedorp. En over hoe zij zelf graag informatie willen delen die voor Schoonebeek van belang is. Afzender: de Werkgroep Doorstart Schoonebeker Echo.

De Schoonebeker Echo was het dorpskrantje dat eind vorig jaar na 62 jaar ter ziele ging. De middenstandsvereniging trok de stekker eruit omdat het niet meer rendabel zou zijn om het periodiek uit te geven. Het besluit werd door menig Schoonebeker betreurd. ,,Mensen waren er aan gewend, elke maand een krantje met plaatselijk nieuws’’, zegt Kees Veenstra.

‘Een dorpsportaal waar iedere Schoonebeker in no time kan vinden wat hij zoekt’

De geboren en getogen Schoonebeker is voorzitter van de stichting Schoonebeek in Actie, een club die sinds 2014 één keer per jaar een grootschalige activiteit op het gebied van sport of cultuur op touw zet. Deze stichting maakt zich samen met Dorpsbelangen Schoonebeek en de plaatselijke middenstand sterk voor een doorstart van De Schoonebeker Echo, plus de komst van een gloednieuwe internetsite van en voor Schoonebekers.

Veenstra: ,,Op internet is er van alles over Schoonebeek te vinden, op allerlei verschillende sites. Maar één centrale site van en voor Schoonebekers is er niet. Wij willen een dorpsportaal waar iedere Schoonebeker die iets wil weten over het dorp in no time kan vinden wat hij zoekt. Dat is handig, maar ook voor de leefbaarheid is het belangrijk dat mensen elkaar makkelijk weten te vinden en weten wat er te doen is.’’

‘Ook een deels commercieel verhaal’

Cruciaal is wel dat veel instanties, bedrijven en inwoners die wat te melden hebben, het initiatief omarmen en mee willen doen. ,,De enquête moet uitwijzen hoe groot de animo is. De vragen worden huis-aan-huis verspreid, maar zijn ook via de sites van Dorpsbelangen en Schoonebeek in Actie in te vullen.’’

De werkgroep Doorstart Schoonebeker Echo wil ook van de dorpsbewoners weten welke informatie er in ieder geval op het dorpsportaal moet. Het dorpsportaal wordt ook een deels commercieel verhaal, want plaatselijke ondernemers kunnen er tegen betaling op adverteren. ,,Dat mes snijdt aan twee kanten. Het helpt ondernemers als de bevolking goed weet wat er bij hen te halen valt en de advertentie-inkomsten kunnen ertoe bijdragen dat ons plan ook financieel gezien haalbaar is.’’

‘Een papieren krant heeft nog altijd een heel hoge attentiewaarde’

En de papieren dorpskrant dan? ,,Als het aan de werkgroep ligt, keert die zeker terug. Een papieren krant heeft nog altijd een heel hoge attentiewaarde. In de enquête gaan we ook vragen stellen over een dorpskrant en wat voor dorpskrant dat moet gaan worden.’’