Deze negen vrijwilligers (onder wie een echtpaar) kregen vrijdag eindelijk hun lintje uitgereikt in de Grote Kerk in Emmen

Ruim twee maanden moesten ze wachten op hun felbegeerde koninklijke onderscheiding. Vrijdagochtend mochten de negen gelukkige inwoners van de gemeente Emmen alsnog hun lintje in ontvangst nemen in de Grote Kerk.

Zes mannen en twee vrouwen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Jan Blaauwgeers uit Nieuw-Schoonebeek, Albert Bruinewoud uit Klazienaveen, Jan Lucas uit Schoonebeek, Anno Schimmel uit Nieuw-Weerdinge, Henk Wegkamp uit Weiteveen, Dinie Berends uit Emmer-Compascuum en het echtpaar Lukas en Miny Elzing uit Schoonebeek.

Henk Roelofs werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Waarom kregen deze inwoners van de gemeente vrijdag een lintje?

Jan Blaauwgeers (80) uit Nieuw-Schoonebeek is zeer betrokken bij de kerk R.K. Geloofsgemeenschap Heilige Bonifatius in Nieuw-Schoonebeek. Al 30 jaar helpt hij actief mee (sinds 1990). Zo maait hij elke week het gras, bezorgt hij post en pleegt onderhoud bij o.a. de begraafplaats. Verder helpt hij met evenementen als kerst. Niet alleen voor de kerk staat hij klaar, ook voor de vogelvereniging Onze Gevleugelde Vrienden Schoonebeek doet hij vrijwilligerswerk vanaf 1974. Hij is voornamelijk betrokken bij tentoonstellingen. Als dierenliefhebber is hij sinds 1992 ook lid van de natuurvereniging Het Stroomdal. Daar hangt hij nestkasten op, maakt ze schoon en controleert regelmatig of de vogels broeden. Hij was één van de eerste leden.

Albert Bruinewoud (67 jaar) uit Klazienaveen is sinds 1988 actief voor de kerk Parochie Maria Hertogin van Drenthe. Hij maakt deel uit van de parochieraad en het kerkbestuur. Daarnaast is hij lekenvoorganger. Van 1985-2007 was hij voorzitter van de Pastoor Middelkoopschool. Hij had daar een adviserende rol. Vanaf 2012 is hij voorzitter van de Cliëntenraad Klazienaveen/Schoonebeek/ Nieuw-Amsterdam/Zorggroep Tangenborgh. Als voorganger verzorgt hij er ook de weekendvieringen.

Miny Elzing-Ellen (72 jaar) uit Schoonebeek is ruim 40 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Zij was daar lid van het wijkteam, diaken en ze is nu ouderling en vrijwilliger bij de het winkeltje De Inloop. Ze bezoekt gemeenteleden die iets te vieren hebben, ziek of eenzaam zijn. Van 1994-2014 was ze vrijwilliger bij de activiteiten bij De Tangenborgh. Ze hielp mee met koffieschenken en spelletjes doen. Daarnaast was ze van 1997-2018 bestuurslid (o.a. voorzitter/secretaris) van PVO Vrouwengroep ‘Rondom het woord’.

Lukas Elzing (77 jaar) uit Schoonebeek is al 49 jaar actief bij de Protestantse Gemeente Schoonebeek (sinds 1971). Hij heeft zich ingezet en zet zich in als ouderling, diaken, kerkrentmeester en koster. Daarnaast brengt hij liturgie rond en vervoert gemeenteleden naar de kerk. Ook houdt hij van zingen. Sinds 1992 voert hij bij zangkoor Halleluja/Zanglust bestuurlijke functies uit, zorgt voor de financiële afhandeling en zorgt voor vervoer van de leden. Hij bezorgde jarenlang (1994-2007) maaltijden voor tafeltje-dek-je/Sedna en was actief bij de Zonnebloem.

Jan Lucas (72 jaar) uit Schoonebeek is erg betrokken bij de gemeenschap in Schoonebeek. Al 28 jaar is hij vrijwilliger bij de Protestantse kerk gem. Schoonebeek. Hij verricht daar allerlei functies. Van 1987-2011 was hij ouderling, 2007-2017 was hij koster en vanaf 2014 verzorgt hij de financiële administratie bij het kerkelijk bureau. Verder is hij sinds 2011 actief voor het CNV. In provinciaal verband vult hij de belastingpapieren in en begeleidt hij stagiaires. Verder was hij bestuurslid bij de christelijke basisschool De Oliebron in Schoonebeek (1984-1993) en van 2009-2018 organiseerde hij uitstapjes voor en was hij bestuurslid van Vereniging Gepensioneerden Rabobank afd. Drenthe.

Anno Schimmel (61 jaar) uit Nieuw-Weerdinge zet zich op verschillende manieren in voor Nieuw-Weerdinge. Hij is medeoprichter van de toneelvereniging Niweto (1991-heden) en is daar de draaiende motor. Deze vereniging bestaat volgend jaar 30 jaar. Meneer Schimmel zorgt voor nieuwe toneelboekjes, maakt de coulissen, verft, behangt en timmert. Verder zet hij zich in voor de sporthal (2009-heden) en houdt hij het zwembad De Wieke draaiende. Bij het zwembad is hij vrijwilliger en bestuurslid, verricht hij technisch onderhoud, schoonmaak-werkzaamheden en het groenonderhoud.

Henk Wegkamp (54 jaar) uit Weiteveen is zeer actief in zijn woonplaats Weiteveen. Sinds 1987 is hij lid van Dorpsbelangen Weiteveen. Daar is hij lid van het Algemeen Bestuur en sinds 2018 van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast doet hij al zo’n 30 jaar (sinds 1990) veel voor de voetbalvereniging Weiteveense Boys. Hij is daar onderhoudsmedewerker, kantinemedewerker en bemoeit zich met de jeugdcommissie en activiteitencommissie. En ook voor de kerk (Rooms-katholieke kerk OLV Koningin van de Vrede) zet hij zich als vrijwilliger in. Hij zorgt voor het onderhoud van de begraafplaatsen, is koster en voert allerlei werkzaamheden uit.

Dinie Berends (69 jaar) uit Emmer-Compascuum zet zich als vrijwilliger voor verschillende organisaties in. Vanaf 2000 is zij vrijwilliger voor de Internationale Vrouwendag. Ze informeert vrouwen over hun positie wereldwijd. Ze verzorgt de Public Relations (PR) en social media. Daarnaast is ze al 16 jaar simulant ten gunste van de opleiding Verpleegkunde IG aan het Drenthe college. Van 2007-2017 was mevrouw Berends vrijwilliger bij Treant Zorggroep. Ze was kantinemedewerker en verzorgde de winkel. Voor Terre des Hommes is ze al 13 jaar actief om kinderuitbuiting in de wereld te stoppen. Om fondsen te werven zijn er tweedehands winkels opgericht. Zij werkt daar minstens twee keer per week en zorgt ervoor dat de etalage er verzorgd uitziet. Bij thema’s of seizoenen wordt de etalage extra aangepast.