Emmen komt met noodsteun voor Atlas Theater (dat daardoor ook landelijk geld krijgt)

De gemeente Emmen trekt opnieuw de buidel voor het Atlas Theater vanwege de coronacrisis. Deze keer gaat het om een gift van 265.000 euro.

De coronacrisis hakt er flink in bij schouwburgen. De gemeente Emmen becijferde onlangs dat het theater en het aanpalende Wildlands, dat als één bedrijf wordt gezien, zo’n 8 miljoen euro verlies lijden door de coronacrisis.

In mei gaf de gemeenteraad al groen licht voor een lening van 5,5 miljoen euro aan Wildlands en het theater. Ook werd een subsidie van 9 ton aan de schouwburg naar voren gehaald.

De noodsteun die daar nu bij komt voor het theater, bedraagt 265.000 euro. Volgens wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) gaat het om zogeheten cofinanciering, waarbij het Fonds Podiumkunsten een even groot bedrag op tafel legt.

,,Het Atlas Theater maakt al gebruik van een fonds waarbij personeel deels wordt doorbetaald, maar daarmee is nog niet alles opgelost’’, zegt Otter. ,,Dit is een aanvullende ondersteuning, waarbij per provincie één theater mag worden aangewezen. Het Atlas bleek het beste aan de voorwaarden te voldoen. Zo konden we althans het maximale uit de regeling halen.’’

Volgens Otter is met het provinciebestuur afgesproken dat de andere Drentse theaters steun krijgen vanuit de provincie.