Deze vijf inwoners van Borger-Odoorn (onder wie een echtpaar) krijgen vrijdag eindelijk hun lintje uitgereikt

Al ruim twee maanden mogen vijf inwoners van de gemeente Borger-Odoorn zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Komende vrijdag krijgen ze eindelijk hun lintje overhandigd door burgemeester Jan Seton.

Dat gebeurt tussen 10.30 en 16.30 uur op verschillende locaties in de gemeente.

Vanwege de coronamaatregelen kregen het echtpaar Lammie en Gienus Ekkelkamp uit Klijndijk, Theo Smeenk uit Odoorn, Tieme Hadders uit Drouwen en Gerrit Schuurman uit 2e Exloërmond op vrijdag 24 april alleen het goede nieuws van hun koninklijke onderscheiding telefonisch te horen.

Nu de landelijke maatregelen zijn versoepeld krijgen alsnog hun lintje. Dat wordt overigens door Seton niet opgespeld, maar overhandigd.

Wie krijgen vrijdag eindelijk hun lintje?

Gienus Ekkelkamp is altijd zeer betrokken bij alles wat er in het dorp Klijndijk gebeurt. Hij vindt het belangrijk dat iedereen in het dorp zoveel mogelijk mee doet aan allerlei activiteiten en neemt daarin ook zelf het voortouw. Zo is hij als vrijwilliger actief bij de Stichting Udik (Uitspanning Door Inspanning Klijndijk). Dat was in eerste instantie de korfbalvereniging van het dorp Klijndijk, maar is in 1995 verder gegaan als dorpsvereniging.

De heer Ekkelkamp neemt telkens weer het voortouw bij het organiseren van de diverse activiteiten van Udik. Ook is hij als voorzitter sinds 2000 de drijvende kracht achter de 55+ Soos in Klijndijk. Elke maand wordt er een gezellige en informatieve middag georganiseerd voor de leden, afkomstig uit Klijndijk en omgeving. De heer Ekkelkamp maakt gemakkelijk contact en probeert mensen bij de vereniging te betrekken. En dat is nodig, want het ledenaantal dreigt terug te lopen.

Zijn vrouw Lammie Ekkelkamp is sinds 1980 vrijwilligster bij de Stichting Udik (Uitspanning door inspanning Klijndijk), de dorpsvereniging van Klijndijk. Bij alle activiteiten die door Udik georganiseerd wordt, wordt nooit tevergeefs een beroep om mevrouw Ekkelkamp gedaan. Geen leden-of donateursvergadering gaat zomaar aan haar voorbij. En de jaarkalender, waarop de activiteiten van alle verenigingen uit het dorp staan, wordt nauwkeurig door haar bijgehouden.

Één van de activiteiten op deze lijst is het jaarlijks ‘kniepertes’ bakken van de vrouwenvereniging. Het bakken vindt plaats bij mevrouw Ekkelkamp thuis. De voorbereidende werkzaamheden worden door haar gedaan en natuurlijk bakt ze zelf ook mee. 50 kilogram meel wordt in vier dagen verwerkt tot de bekende Drentse koekje. Voor de leden van de 55+ Soos Klijndijk kookt ze elk jaar, aan het eind van het seizoen, soep. Ze kookt dan altijd 3 soorten soep.

Ook is mevrouw Ekkelkamp sinds 1997 vrijwilligster bij Woon-wijkcentrum De Paasbergen in Odoorn. Hier helpt ze mee in het restaurant, begeleidt ze bewoners bij diverse activiteiten, schenkt ze koffie en haalt ze bewoners op en brengt ze naar de kamer terug. Ook begeleid ze de deelnemende bewoners tijdens de jaarlijkse rolstoelvierdaagse. Voor een ruim 90-jarige dorpsgenoot is mevrouw Ekkelkamp erg belangrijk. Ze bezoekt deze mevrouw een aantal keren per week. Als mantelzorger wast ze haar kleding, zorgt ze voor de boodschappen en gaat ze met mevrouw mee als ze naar het ziekenhuis moet.Klaar staan voor haar medemens zit in haar. In het verleden was ze ook nog vrijwilligster bij de Zonnebloem.

Theo Smeenk heeft zich vele jaren op verschillende terreinen ingezet als vrijwilliger bij de Goede Herder Parochie van Emmen en Erica. Zo was of is hij nog steeds sinds 2001 actief voor de volgende activiteiten: lid van het Liturgisch Beraad, voorganger in Woord-en Communievieringen, lid van de werkgroep oecumene, organist-dirigent van het Titus Brandsmakoor, organist-dirigent van het Pauluskoor en organist in Woon-en Zorgcentrum De Holtingerhof. Bij al zijn werkzaamheden voor deze kerk kijkt hij ook over de parochiegrenzen heen en heeft hij voor de oecumene, speciaal met betrekking tot de Ichtuskerk en de Pauluskerk in Emmen veel betekend.

Maar ook vóór dat hij naar Drenthe kwam was hij al actief bij diverse kerkgemeenschappen. Zo was hij bij de Sint Liduina Kerk in Den Haag koster en organist van het Herenkoor. En ook was hij oprichter en organist-dirigent van twee koren in Waddinxveen en Voorburg. In de tijd dat hij werkzaam was bij het Ministerie van Onderwijs was hij lid (commandant) bij de vrijwillige brandweer.

Tenslotte is hij sinds 2000 vrijwilliger bij Bakkerij Joost in Odoorn, waar hij er voor zorgt dat het brood uit de bakkerij in Odoorn tijdig bij het filiaal in Emmen terechtkomt.

Tieme Hadders is al ruim 16 jaar penningmeester van het Dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis Drouwen Bronneger Bronnegerveen. Onder uw financiële leiding is dit Dorpshuis gerenoveerd en weer rendabel gemaakt. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop van het horeca gedeelte van het dorpshuis. Maar hij zorgt er bij activiteiten en evenementen ook voor dat er voldoende vrijwilligers zijn. En als er binnen of buiten geklust moet worden is hij ook vaak van de partij.

Hij is al meer dan 30 jaar voorzitter van Tafeltennisvereniging Itass DBC. Al ruim 40 jaar is hij betrokken bij Biljartvereniging De Keu. En al die jaren is hij degene die de standen bijhoudt en de wedstrijdschema’s in elkaar zet. Dit doet hij ook voor twee andere biljartverenigingen. Bij Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (kortweg DBB) heeft hij geen officiële functie maar organiseert hij voor hen een aantal activiteiten. De belangrijkste is het Neutienschieten. Dit jaar zou het neutienschieten voor de veertigste keer gehouden worden.

Daarnaast is hij spelleider bij het volleybaltoernooi en het darttoernooi en helpt hij achter de schermen mee bij de organisatie van het Lifestyle Event en een aantal wielerrondes. En in 2016 pakte hij de rol op van penningmeester voor de Coöperatie Beheer Steenhopenweg.

Gerrit Schuurman is al jaren actief als vrijwilliger binnen diverse organisaties in en rondom het dorp 2e Exloërmond. In de jaren zeventig, tachtig en negentig hielp hij mee aan de bouw van de kantines van de voetbalvereniging TEVV en de IJsvereniging. Ook was hij in die tijd vrijwilliger bij OBS De Westhoek. In 1995 was hij de eerste voorzitter van het Stratenmakersfestival 2e Exloërmond: een tweedaags festival waarbij op de tweede dag een wedstrijd ‘straatleggen’ wordt gehouden.

Sinds 2002 is de heer Schuurman bestuurslid bij de Uitvaartvereniging 2e Exloërmond e.o. In die hoedanigheid helpt hij bij het organiseren van diverse activiteiten binnen de vereniging. Op zijn initiatief heeft hij samen met een aantal andere vrijwilligers nieuwe toegangspoorten naar de begraafplaats gemetseld. En op zijn initiatief is in 2016 het oude verwaarloosde lijkhuisje omgevormd tot een stilteruimte. Toen hierbij een gedenksteen van een in de oorlog omgekomen Poolse piloot tevoorschijn kwam, bracht dat de heer Schuurman op het idee om deze in oude luister te herstellen en daarnaast ook een jaarlijks terugkerende 4 mei herdenking te gaan organiseren. De eerste herdenking werd in 2017 gehouden. Tijdens deze herdenking wordt uiteraard ook stil gestaan bij de Poolse piloot.

Als vrijwilliger bij Dorpsbelangen en Dorpshuis 2e Exloërmond doet hij diverse onderhoudsklussen, is hij actief in de schoonmaakploeg en assisteert hij bij ‘Samen Eten’. Als fervent wielrenner draagt hij tenslotte ook zijn steentje bij bij fietsclub ‘Biking Neighbours Exloo (BNE). Hij is o.a. verkeersregelaar tijdens de UCI-koers van de Ronde van Drenthe en hij controleert het parcours van de mountainbike-toertocht van BNE, waar zo’n 1500 fietsers aan deelnemen. En ook heeft hij hier weer meegeholpen bij de verbouw van de kantine van Wielersport Vereniging Emmen (WSV).