Leerlingen Emmer basisscholen vinden muziekles leuk

Muziekles op Emmer basisscholen wordt serieus genomen. Positieve ervaringen van leerkrachten en extra training en coaching dragen bij aan beter muziekonderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek dat Lieke Wartena van De Kunstbeweging uitvoerde voor haar master kunsteducatie.

De overheid heeft de afgelopen jaren extra subsidie beschikbaar gesteld om het muziekonderwijs te verbeteren door leerkrachten bij te scholen. Tijdens trainingen en coaching leren leerkrachten van een vakdocent nieuwe vaardigheden zoals het werken met instrumenten of moderne digitale muziekmethodes waarmee je muziek, filmpjes en oefeningen op het digibord kunt laten zien.

Lieke Wartena: ,,Maar elke week muziekles geven kan nog steeds een hele uitdaging zijn voor een meester of juf. Ik vroeg mij af hoe leerkrachten nog betere muzieklessen kunnen geven. Ervaringen in de jeugd of in het werk op school blijken daar een grote rol in te spelen. Als leerlingen enthousiast reageren op je muziekles, dan geeft dat de leerkracht een enorme stimulans om door te gaan.”

Ze vervolgt: ,,De conclusie van mijn onderzoek is dat het voor goed muziekonderwijs belangrijk is dat de kennis en muzikale vaardigheden van leerkrachten vergroot worden en dat ze daarnaast positieve ervaringen opdoen, waardoor ze de uitdaging om zelf muziekles te geven aan durven gaan. Goed muziekonderwijs zorgt voor plezier in de klas. Wellicht leidt dat ook tot meer aandacht voor muziekles in de toekomst.”