Emmen.Toen oplossing aflevering 193

Een onmiskenbaar stukje Emmen. Dat was de algemene reactie op de foto van vorige week. We zagen hier het huidige Noorderplein in waarschijnlijk begin jaren tachtig.

,,Ik ben er even naartoe gelopen en heb op een bankje zitten mijmeren over de ingrijpende veranderingen in dit gebied”, schrijft een lezer. Vrijwel alle inzendingen kwamen met het correcte antwoord. Een lezer opperde dat het wellicht om de Klokkenslag zou gaan.

Bé Hoogeveen schrijft: ,,We kijken op de Derksstraat, links het Noorderplein, rechts de Noorderstraat. In het pand rechts zat ooit makelaar De Vreeze, in het eerste pand links was Juwelier van Es gevestigd.” Loes Nijenhuis mailt ons: ,,De oplossing is kruising Derksstraat-Noorderstraat. Ons viel het oude muurtje van het pand op waar nu de kapperszaak Zintuig in zit. En de witte randen boven aan het pand op de hoek.” Weer een andere lezer roemt de gebraden kippen van oliebollenbakker Gouki en denkt de Mercedes van hem nog op de foto te zien.