Klijndijk blijft pleiten voor 30 kilometerzone in bebouwde kom

Al jaren lang is een grote zorg voor Klijndijk de toename van het verkeer binnen de bebouwde kom en dan op de Melkweg in het bijzonder.

Het opwaarderen van deze straat tot doorstroomweg (of gebiedontsluitingsweg) en de geplande aanleg van het verkeersknooppunt bij de N34 aan de Slenerweg, gaat leiden tot meer verkeer, vrezen inwoners. Zij pleiten voor het instellen van een 30 kilometerzone tussen de rotonde en de oversteekplaats bij de Visserstraat. De gemeente wil echter niet zo ver gaan.

De gemeente Borger-Odoorn koos bij het vaststellen van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) in 2019 ervoor om de Melkweg op te waarderen van een erftoegangsweg naar een gebiedsontsluitingsweg. Dit zou de doorstroming van het verkeer ten goede komen. Van meet af aan hamerde het dorp op het instellen van een 30 kilometerzone tussen de rotonde en het einde van de bebouwde kom. Maar daar ging de gemeente niet in mee.

Wethouder Nynke Houwing laat weten dat een langere 30 kilometerzone dan het geplande plateau er niet in zit.

Lees verder via deze link.