Column Zo Werkt Werk | Arbeidsrecht in coronatijd

In deze coronacrisis krijg ik veel vragen over de rechten en de plichten van werknemers. Een aantal daarvan zal ik in deze column behandelen. Moet het salaris worden doorbetaald als de werknemer niet kan werken als gevolg van corona?

De hoofdregel is dat een werknemer wordt doorbetaald ook als hij niet werkt, tenzij de reden waarom hij niet werkt voor zijn eigen rekening en risico komt. Het is aan de werkgever om dat aan te tonen. Als een werknemer zelf ziek is, is duidelijk dat hij moet worden doorbetaald conform de wet en de CAO’s.

Wat gebeurt er als de werknemer thuis moet blijven omdat een van zijn gezinsleden ziek is, conform het advies van het RIVM? Hij is dan zelf niet ziek. Aangenomen wordt dat deze omstandigheid voor rekening en risico van de werkgever komt en dus moet de werknemer gewoon worden doorbetaald. Natuurlijk mag van hem wel verwacht worden dat hij thuis werkt als dat mogelijk is.

Mag de werkgever de werknemer verplichten om vakantiedagen c.q. verlofdagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat het restaurant waar hij werkt gesloten is als gevolg van corona? Dat kan alleen als die mogelijkheid is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of de CAO.

Soms is daarin geregeld dat een werkgever een aantal collectieve vrije dagen vast mag stellen, zoals in de bouwvak, maar meestal moet dat ruim van te voren bekend gemaakt worden. Dit kan dan niet een week van tevoren. Het is natuurlijk wel mogelijk dat werknemers en werkgever hierover in overleg iets afspreken omdat beide partijen belang hebben bij het voortbestaan van de onderneming.

Mag een werknemer zijn geplande vakantie weer in trekken omdat hij op dit moment niet op reis kan gaan? Nee, daar hoeft de werkgever niet mee akkoord te gaan als hij er belang bij heeft dat de werknemer zijn vakantiedagen opneemt zoals afgesproken is. Dat belang heeft een werkgever in deze periode vaak, omdat het bedrijf geheel of gedeeltelijk dicht is.

Voor meer informatie over het arbeidsrecht kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Mariska Harbers, www.mariskaharbers.nl. Ik wens u sterkte in deze moeilijke tijd. Blijf gezond en wees aardig voor elkaar!