Actie voor MS-patiënte Diana Vording

Stichting Fedorenko houdt een actie voor MS-patiënte Diana Vording. Met de inzameling moet het mogelijk worden dat de Emmense in Moskou een stamceltherapie ondergaat.

Door deze behandeling wordt volgens Vording de ziekte aan het centrale zenuwstelsel stopgezet en gaat haar conditie niet verder achteruit. Omdat de behandeling en de bijkomende kosten, die in totaal rond de 60.000 euro bedragen, niet door de zorgverzekering worden vergoed, is Fedorenko een actie begonnen om het geld bij elkaar te brengen.

Mensen kunnen doneren via de website www.dianavording.nl of via haar Facebookpagina. Ook kan een bedrag worden overgemaakt naar rekeningnummer NL31INGB0009495083 t.n.v. stichting Fedorenko.