Drentse gemeenten komen met tien maatregelen voor ondernemers in zwaar weer

De vereniging van Drentse gemeenten (VDG) komt met tien maatregelen voor ondernemers die in zwaar weer verkeren door de coronacrisis.

De maatregelen die worden getroffen, zijn bedoeld als financiële verlichting voor de ondernemers. Alle Drentse gemeentes hanteren de maatregelen.

Belasting

Een deel van de maatregelen heeft betrekking op het betalen van belasting. Ondernemers kunnen een verzoek indienen om uitstel te krijgen van gemeentelijke belastingen. Daarnaast wordt de belasting voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt opgeschort. Dit kan bijvoorbeeld gaan om terrassen of dakterrassen.

De huur van gemeentelijke panden wordt tijdelijk opgeschort. Deze wordt wel gefactureerd, maar de ondernemer ontvangt geen betalingsherinnering. De rente van nog openstaande vorderingen wordt verlaagd van 4 naar 0,01%.

Doorbetalen kosten

De gemeentes proberen zoveel kosten door te betalen. Zo blijven de gemeentes betalen voor het beheer van gemeentelijke panden, zodat schoonmaakbedrijven of cateraars niet in financiële problemen komen. Ook worden facturen aan de gemeenten waar mogelijk binnen zeven dagen betaald.

De inkoop en aanbesteding van projecten proberen de gemeentes zo veel mogelijk door te laten lopen. Waar mogelijk worden sommige projecten ook naar voren gehaald. Regionale en lokale bedrijven krijgen hierbij voorrang.

Subsidie

Gemeentes betalen ook toegezegde subsidies uit ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De ondernemer moet hiervoor wel een verzoek en verantwoording voor indienen.

Daarnaast krijgen ondernemers ook meer tijd om een subsidies aan te vragen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat bedrijven onnodig subsidie mislopen als gevolg van de coronacrisis.

Supermarkten en winkels

Ten slotte treffen de gemeentes ook enkele maatregelen gericht op supermarkten en winkels in het centrum van steden. Elke supermarkt mag voor een periode van drie maanden ook op zondag open. Dit wordt gedaan zodat er een betere spreiding van het winkelend publiek komt en zorgpersoneel meer de mogelijkheid heeft om boodschappen te doen.

Tenslotte worden de venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden voor 3 maanden buiten werking gesteld.

Aanvulling

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op de websites van de gemeenten.

‘Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen,’ meldt Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.