Ophef en woede op Emmer gemeentehuis na extra beloning topambtenaren

Op het gemeentehuis van Emmen is grote commotie ontstaan nadat bleek dat vier topambtenaren elk een extra beloning van 1000 euro bruto hebben gekregen. Ze hebben inmiddels besloten het geld terug te geven.

De vier topambtenaren zijn concernmanagers. Zij kregen de extra beloning - een zogeheten gratificatie - eind vorig jaar van de waarnemend gemeentesecretaris Rolf Sloots. Hij vond dat ze dit verdienden omdat ze na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris tijdelijk het werk met minder mensen hadden opgepakt. Toen berichten hierover deze week op het interne computernetwerk van de gemeente verschenen, ontstond er een lawine aan boze reacties van andere ambtenaren.

‘Alsof zij de enigen zij die hier een stap extra doen’

De gemeente Emmen verkeert financieel gezien in zwaar weer en heeft de afgelopen jaren al vele bezuinigingen doorgevoerd. Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) van financiën en personeelszaken vergeleek de ambtelijke organisatie meermaals met een ‘uitgeperste citroen’.

,,Alsof die vier concernmanagers de enigen zijn die op het gemeentehuis een stapje extra doen. Dat doen heel veel mensen hier. Door deze topambtenaren extra te belonen geef je als gemeente een totaal verkeerd signaal. Dit soort toestanden verwacht je misschien bij een bank, niet bij een gemeente’’, zo valt er onder meer te horen.

Ook onvrede bij ondernemingsraad

Ook de ondernemingsraad (or) was allesbehalve content. Zij kreeg het nieuws op 3 februari te horen en zij stapte meteen naar de half januari aangetreden nieuwe gemeentesecretaris Marjolein Plantinga. Volgens de or voelt de beloning niet goed in een tijd waarin een rem is gezet op uitgaven en vacatures niet worden vervuld.

Onder het motto ‘meer met minder’ loopt al tijden een traject dat moet resulteren in een daling van het aantal ambtenaren. Dit proces zorgt voor veel onzekerheid onder de medewerkers van de gemeente.

Wethouder wist ervan: ‘En ik begrijp nu de commotie’

Wethouder Otter werd als portefeuillehouder over de extra beloning van de topambtenaren geïnformeerd. ,,De gratificatie is een eenmalige beloning die een medewerker kan krijgen als hij of zij iets extra’s heeft gedaan. Het past binnen het beleid van de gemeente.’’

Dat juist topambtenaren in deze moeilijke tijd een extra beloning krijgen, getuigt volgens veel medewerkers van de gemeente van een totaal gebrek aan gevoel met de organisatie. Otter zegt nu de commotie te begrijpen. ,,En ik denk dat betrokkenen er heel verstandig aan hebben gedaan om de gratificaties terug te geven.”

Gemeentesecretaris: In gesprek over de frustratie die er is

Huidig gemeentesecretaris Marjolein Plantinga: ,,Zoals alle gemeenten, heeft ook deze organisatie al vele jaren te maken met meer taken, minder geld en daardoor een zeer hoge werkdruk. Niet alle vacatures worden ingevuld en er wordt knetter hard gewerkt. Dat zien we en we begrijpen ook heel goed dat een bericht over gratificaties dan helemaal verkeerd valt. Wat nu heel belangrijk is, is dat ik samen met de concernmanagers en met het personeel in gesprek ga over de frustratie die er is. En dat gaan we doen.”